گزارش
دوشنبه 22 آبان 1396
چشم دل باز کن که جان بینی!
محله تاریخی «راه‌ری» و هویتی که محو می شود

الهام حاجی ملکی

 کارشناس ارشد مرمت

چهارشنبه 10 آبان 1396
گردشگری روستایی، راهی برای توسعه روستاها و بهبود وضعیت زنان روستایی

حدیث باقری، دهیار روستای زناسوج

دوشنبه 8 آبان 1396
«ولایت»، آمار بالای افسردگی در دانش‌آموزان قزوینی را بررسی می‌کند؛
سبک جدید زندگی؛ بلای جان دانش‌آموزان قزوینی

برابر پژوهش‌های انجام شده انسان‌های قرن حاضر با آنکه در زمانی با پیشرفت علمی و صنعتی زندگی می‌کنند؛ اما با اختلاف روانی و رفتاری دست به گریبان هستند.

 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT