گزارش
يكشنبه 17 دي 1396
از «هرآیین» فرهنگی تا «اندج» تاریخی
به روایت محمدمهدی توکلی
يكشنبه 3 دي 1396
یک عضو پارلمان محلی خرید فرودگاه قزوین توسط شهرداری را تکرار قرارداد ترکمنچای دانست
بازگشایی جنجالی پرونده فرودگاه در صحن شورا
گزارش خبری ـ مهدی رضایی: بازگشایی پرونده فرودگاه خدمات کشاورزی قزوین در پارلمان محلی با بگو مگوی اعضای شورای شهر همراه بود. فرودگاهی که نصرتی شهردار پیشین در خیال تبدیل آن به فرودگاه مسافربری، از خرید 20 فروند هواپیمای 40 نفره برای تجهیز و راه اندازی آن تا تیرماه 95 خبر داده بود؛ حالا اما نه تنها هواپیمایی وجود خارجی ندارد و فرودگاهی نیز در اختیار شهرداری نیست؛ بلکه با آنچه در نشست جنجالی شورای شهر گفته شد؛ مشخص گردید که در این معامله بی‌سرانجام، بیش از سه میلیارد تومان هم از جیب شهروندان قزوینی رفته است!
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT