مقاله
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400
نگاهی به کتاب "سه دقیقه در قیامت"
متینا شایسته‌نیا
دوشنبه 13 ارديبهشت 1400
چرا خشونت؟
ولایت، ریشه‌های اقتصادی برخورد خشن با کارکنان اورژانس قزوین را بررسی می‌کند
شنبه 11 ارديبهشت 1400
کرونا، فناوری‌های خرید را متحول می‌کند؟
عمادالدین قاسمی پناه
شنبه 11 ارديبهشت 1400
کارکنان را فقط براساس اعداد و ارقام سنجش نکنید
مترجم: سیدحسین علوی‌لنگرودی
شنبه 11 ارديبهشت 1400
چالش‌های تولید محتوای دیجیتال در ایران
دکتر حمید ضیایی پرور ـ دکترای ارتباطات اجتماعی
شنبه 11 ارديبهشت 1400
فناوری برهم زننده، یک تخریب خلاقانه!
آدرین داب ترجمه: بابک حافظی
شنبه 11 ارديبهشت 1400
دلیل حذف شمشیربازان از رقابت‌های زون آسیا
محمد رضا کاظمی
چهارشنبه 8 ارديبهشت 1400
ـ10 پند سیاسی!
مرتضی رویتوند
سه شنبه 7 ارديبهشت 1400
باغستان
حقوق شهروندی، زمین خواری و تغییرکاربری باغستان سنتی قزوین
محترم رحمانی دانش‌آموخته جامعه‌شناسی
سه شنبه 7 ارديبهشت 1400
در شهر مینودری تا مینودر وصال
آفتاب فقاهت قزوین
گذری بر زندگینامه‌ی آیت‌ا... محمد مظفری نویسنده: سید مصطفی ابراهیمی
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT