گزارش
شنبه 28 فروردين 1400
اوج قیمت در موج وحشت
ولایت از گرانی داروهای ضد کرونا در موج چهارم شیوع گزارش می‌دهد
چهارشنبه 25 فروردين 1400
اندر حکایت خودکشی
دست کشیدم از همه چیز!
نفیسه کلهر
چهارشنبه 25 فروردين 1400
آب بستن به اخبار مهم تاریخی به سبک کاله!
وحید حاج سعیدی
چهارشنبه 25 فروردين 1400
باغستان؛ روحِ یک شهر بی روح
سروش حمیدی
چهارشنبه 25 فروردين 1400
باغستان؛ روحِ یک شهر بی روح
سروش حمیدی
چهارشنبه 25 فروردين 1400
فقیه پارسا
گذری بر زندگی علامه سیدعلی قزوینی (موسس مسجد آقا سید علی)
نویسنده: علی اکبر حاجی محمدی
چهارشنبه 25 فروردين 1400
مظلومیت باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا
معصومه رضایی‌سراج
چهارشنبه 25 فروردين 1400
شوخی با جراید
وحید حاج سعیدی
چهارشنبه 25 فروردين 1400
چنبره اعتیاد بر شکوفایی زنان
ولایت از موج خزنده افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ‌گزارش می‌دهد
آرش صالحی ـ اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالیانه قربانیان بی‌شماری می‎گیرد و آسیبی جدی بر پیکر خانواده و جامعه وارد می‌کند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است. در اکثر جوامع، زنان بسیار کمتر از مردان رفتار انحرافی و مجرمانه دارند. در ایران، نرخ اعتیاد مردان بیش از زنان است. به طوری که 95 درصد معتادان، مرد و 5 درصد زن می‎باشند. تعداد معتادان زندانی مرد نیز بیش از زنان معتاد زندانی است، زیرا اغلب زنان معتاد، مواد مخدر را در خانه مصرف می‌کنند و به همین دلیل مشکل اعتیاد آنان کمتر به چشم می‌آید و آشکار می‌شود. همین موضوع و وجود برخی تابوهای اجتماعی مردانه در استان قزوین برای عدم ورود به حوزه اعتیاد زنان سبب رشد سریع و خزنده این پدیده خانمان‌سوز میان دختران و زنانی شده که نیمی از جمعیت فعال استان را تشکیل می‌دهند و علاوه بر نقش بزرگ در توسعه همه‌جانبه این دیار باید به حق اصلی خود یعنی خودشکوفایی دست یابند .
چهارشنبه 25 فروردين 1400
چنبره اعتیاد بر شکوفایی زنان
ولایت از موج خزنده افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ‌گزارش می‌دهد
آرش صالحی ـ اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالیانه قربانیان بی‌شماری می‎گیرد و آسیبی جدی بر پیکر خانواده و جامعه وارد می‌کند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است. در اکثر جوامع، زنان بسیار کمتر از مردان رفتار انحرافی و مجرمانه دارند. در ایران، نرخ اعتیاد مردان بیش از زنان است. به طوری که 95 درصد معتادان، مرد و 5 درصد زن می‎باشند. تعداد معتادان زندانی مرد نیز بیش از زنان معتاد زندانی است، زیرا اغلب زنان معتاد، مواد مخدر را در خانه مصرف می‌کنند و به همین دلیل مشکل اعتیاد آنان کمتر به چشم می‌آید و آشکار می‌شود. همین موضوع و وجود برخی تابوهای اجتماعی مردانه در استان قزوین برای عدم ورود به حوزه اعتیاد زنان سبب رشد سریع و خزنده این پدیده خانمان‌سوز میان دختران و زنانی شده که نیمی از جمعیت فعال استان را تشکیل می‌دهند و علاوه بر نقش بزرگ در توسعه همه‌جانبه این دیار باید به حق اصلی خود یعنی خودشکوفایی دست یابند .
چهارشنبه 25 فروردين 1400
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
مرتضی رویتوند
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT