مشاور استاندار در امور اجتماعی ـ فرهنگی و مردمی‌سازی حکمرانی استانی منصوب شد


با حکم محمد‌مهدی اعلایی استاندار قزوین، محمد خورشیدی به عنوان مشاور استاندار در امور اجتماعی ـ فرهنگی و مردمی‌سازی حکمرانی استانی منصوب شد.

سه شنبه 3 خرداد 1401
03:17:15
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT