کلید واژه


سیدحسین بی‌نیاز
اسفند 1400 سالی بر ما گذشت که آغازش چون سال ماضی آن، با طوفان کرونا همراه بود و تحریم‌های ظالمانه و مشکلات عدیده اقتصادی و پایانش جنگی واقعی به مثال اول و دوم جهانی! رجزخوانی‌های ولادیمیرها دو کشور را به جان هم انداخت و خون‌ها که ریخته نشد و مرزها که در نور دیده نشد! سال 1400 را در حالی آغاز نمودیم که همچنان مشکلات اقتصادی و حواشی دامنه‌دار آن سایه بر دیگر حوزه‌ها از جمله فرهنگ انداخته بود. انتخاباتی در پیش که بیم‌ها و امیدهای بسیاری را با خود به یدک می‌کشید، خرداد پرماجرا از راه رسید و با حضور آحاد مردم آگاه ایران عزیز، دولتی بر سر کار آمد که شعارش بازگشت به ارزش‌های انقلابی است. کرونا، همچنان می‌تازید و جان می‌ستاند و واکسن هم از راه می‌رسید! گفت‌وگو با قدرت‌های جهانی و توافق بر سر بازگشت به برجام نیز سخت اذهان عمومی را به خود مشغول ساخته بود. پاییز آمد و خزان مدیران دولت گذشته در استان از راه رسید، یکی‌یکی بدرقه شدند و می‌شوند اما نه چندان گرم! اینکه کلید واژه بانیان وضع موجود برازنده کدامیک از آنان بود که می‌بایست با سردی هرچه تمامتر جای خود را به مدیران تازه نفس دهند، را باید از اتاق‌های فکر موجود جویا شد! و آیا مدیری که بدون جهت‌گیری‌های مرسوم سیاسی و جناحی، مسئولیتی را پذیرفته و تلاش خود را برای گره‌گشایی از کار مردم نموده است، نیز در این دایره بگنجد را باید از تصمیم‌گیرندگان پرسید! پرواضح است برای تربیت یک مدیر در تراز انقلاب اسلامی، هزینه‌های بسیاری از بیت‌المال صرف می‌شود و چنانچه توانمندی و پاکدستی‌اش به اثبات رسیده باشد، اگر از ظرفیت او در عرصه مدیریتی استفاده نشود تاوان آن را قطعا کل جامعه پس خواهد داد. امید آن داریم در سایه وحدت، انسجام، تلاش و توکل و بدون حبّ و بغض‌های سیاسی، تمام توان خویش را برای آبادانی و پیشرفت سرزمینمان بکار گیریم و از دوقطبی کردن‌های مرسوم در جامعه پرهیز نماییم چرا که این خط‌کشی‌های ناموزون فرصت خدمت را از بسیاری از چهره‌های دلسوز و متعهد سلب می‌نماید. در این میان، استفاده از اندیشه‌ها و نظرات نخبگان جامعه، اهل قلم و اصحاب ارجمند رسانه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و موانع باشد. رسانه‌ها در قامت یکی از ارکان اصلی دموکراسی چنانچه از اثرگذاری واقعی خویش در جامعه‌ای برخوردار باشند می‌توانند ضمن ایجاد فرصت‌های مناسب در راستای خدمتگزاری مطلوب به شهروندان شریف از بروز فساد و تباهی در حوزه‌های مختلف به ویژه عرصه مدیریتی پیشگیری نمایند. فراهم کردن فضای نقد برای رسانه‌ها و بیان نواقص مدیریتی مسئولان از سوی اصحاب رسانه می‌تواند در کاهش سوءمدیریت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های شغلی و دمیدن روح امید در جامعه و نشاط اجتماعی بسیار کارگشا باشد.

دوشنبه 23 اسفند 1400
04:42:06
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT