ویژه نامه 99 < ویژه‌نامه
سلامی دوباره به بهار


علی قانع
سلام همیشه نشانه‌ی خوبی‌هاست. نشانه‌ای برای ایجاد ارتباط بین آدم‌ها و بین همه چیزهای موجود در طبیعت، نشانه‌ای برای وصل و دوستی. سلام بازدارنده‌ی خشونت و دعوت به صلح و آرامش است. سلام لبخند ناخودآگاهی به لب‌ها می‌نشاند. شاید برای همه‌ی ما پیش آمده با کسی کدورتی دور و نزدیک داشته‌ایم، یا به شدت از او دلخور و رنجیده‌خاطر بوده‌ایم، به هر دلیلی، بارها در غیابش و در ذهنمان با او درشتی کرده‌ایم، تلخ گفته و تلخ‌تر شنیده‌ایم. اما با دیدنش و به محض به زبان آمدن واژه سلام، فرقی نمی‌کند از دهان چه کسی بیرون آمده است، انگار همه چیز برمی‌گردد و زهر‌کلام را می‌گیرد، دیگر دلتان نمی‌آید شهد واژه سلام ریخته شود‌ و کلامی منعقد کنید که برنجید و برنجاند. سلام یک جورایی آغاز سال نو است، بهار است. ‌سال خوبی نبود، تعارف که نداریم. نگاه به نیمه پر لیوان را هم می‌گذاریم برای بعد، شاید وقتی دیگر، برای زمانی که دوباره قدری حال خوب بیاید سراغمان و شاید باعث شود لحظاتی از ته دل بخندیم. سال قبل، ناخواسته شاهد بیماری شوم و سیاه قرن بودیم، میزبان مهمان ناخوانده‌ای شدیم که هنوز هم به درستی نمی‌دانیم از کی و از کجا آمد و چه زمانی خیال رفتن دارد، لامروت جاخوش کرده انگار. حکم این مهمان ناخوانده خانه نشین‌مان کرد، محروم‌مان کرد از رفتن به گشت و گذار و طی کردن روزهای عمر آن‌طور که باید و آن‌طور که دلمان می‌طلبید. محروم شدیم از دیدار کوه و صحرا و دریا و حتی محروم از در آغوش کشیدن و بوسیدن عزیزان و یاران نزدیک. سالی که نان را نشانه گرفت و خیز برداشت سمت روزی آدم‌ها، خیز برداشت سمت رحم و انصاف و عشق و تا توانست همه چیز را ویروسی کرد. بگذریم که گاهی ناگزیر، کوچک و کوچک‌تر شدن سفره آدم‌ها نیز انداخته شد برگردن همین مهمان ناخوانده. ‌و سالی که مرگ بیداد کرد، سالی پر از فقدان و اشک و آه. گاهی مرگ حتی تا همسایگی‌مان رسید، به خانه‌های یکایک ما سر زد و گلی را چید. آمار دقیقش را نمی‌دانم، اما از این پنجاه و چندهزار نفر جان، به جز از چند سلبرتی و از ما بهتران که روزها قبل و بعد از رفتن‌شان تیترصدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی شدند، باقی در سکوت رفتند و در تنهایی یکی دو نفره خانوادگی برایشان اشک ریخته شد. و این نیز بگذرد. خیلی تلخ شد، نه؟. قرار است حرف بهاری بزنیم، بشارت گل و شکوفه و سرسبزی بدهیم. می‌گویند سلام سلامتی می‌آورد. سلام بر بهار... .  

چهارشنبه 27 اسفند 1399
06:56:35
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT