مقاله
چهارشنبه 28 تير 1396
دنیای نوجوانی در برابر دنیای تکنولوژی

سارا کامجو - کارشناس ارشد روانشناسی

چهارشنبه 28 تير 1396
او که حلقه وصل بود

یوسف کرمی

چهارشنبه 21 تير 1396
قزوین و راه‌هایی که محور تجارت بود

محمدحسن سلیمانی

سه شنبه 20 تير 1396
به بهانه ادبیات کودک و نوجوان
بچه‌ها ذاتا عاشق شعرند

میترا حکیم شوشتری ـ روانپزشک کودک و نوجوان

دوشنبه 19 تير 1396
قاچاق کالا و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد

مهناز اسماعیلی

کارشناس ارشد فقه و حقوق

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT