مقاله
دوشنبه 3 دي 1397
حسادت، عامل تنش در محیط کاری
زهرا (الهه) علیخانی ـ روانشناس بالینی
شنبه 1 دي 1397
قیام مردم قزوین، مقدمه سقوط محمود افغان
محمدکریم یوسف جمالی
چهارشنبه 28 آذر 1397
چند خط در باره انجمن موسیقی استان

محسن فرید مهر

سه شنبه 27 آذر 1397
ترکیه هم به آمریکا پشت کرده است
سید‌ابوالفضل هاشمی
سه شنبه 27 آذر 1397
باور کنیم مبارزه با موادمخدر راه دیگری هم دارد!
هومان نارنجی‌ها ـ درمانگر و پژوهشگر حوزه موادمخدر
دوشنبه 26 آذر 1397
روان‌پریشی، پیامدها و راهکارها
زهرا (الهه) علیخانی ـ روانشناس بالینی
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT