مقاله
يكشنبه 17 دي 1391
طرح پیشنهادی جامع!
پوریا حاجی‌کریمی
يكشنبه 17 دي 1391
تلازم تعاونی و توسعه
کریم حبیبی انبوهی ـ کارشناس مسوول دفتر امور روستایی استانداری قزوین
يكشنبه 17 دي 1391
ورزش و سلامتی
تهیه کننده: مهرناز صفری
شنبه 16 دي 1391
مالاریا
زهرا اسکندری ـ کارشناس آزمایشگاه
شنبه 16 دي 1391
بهترین زمان برای مادر شدن
مریم سلطانی ـ کارشناس تنظیم خانواده
سه شنبه 12 دي 1391
دانستنی‌هایی در مورد بیماری دیابت
فاطمه کیانی ـ کارشناس بهداشت روان
سه شنبه 12 دي 1391
از رگ نگاری (آنژیوگرافی) چه می‌دانید؟
تدوین و نگارش: ا. امیردیوانی
دوشنبه 11 دي 1391
نگرش ابزاری به مذهب
احمد کاشانی‌پور
دوشنبه 11 دي 1391
تلازم تعاونی و توسعه
کریم حبیبی انبوهی ـ کارشناس مسوول دفتر امور روستایی استانداری قزوین
يكشنبه 10 دي 1391
روان رنجوری وسواس فکری ـ عملی
ترجمه‌ی: ا. امیردیوانی
يكشنبه 10 دي 1391
عشق پهلوان
اقدس پایمردی ـ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
شنبه 9 دي 1391
تعطیلی صفات اغراق‌آمیز در تبلیغات!
وحید حاج سعیدی ـ فرهنگی
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT