یادداشت
دوشنبه 18 مرداد 1395
خبرنگاریم و ز بد عهدی ایام هنوز

حدیث حیدری

چهارشنبه 6 مرداد 1395
یادداشت
امام صادق (ع) و مذهب جعفری

سید ابوالفضل هاشمی

سه شنبه 5 مرداد 1395
آئینه
چرا روحانی پیروز است؟

مصطفی رجبی

سه شنبه 22 تير 1395
تاثیر موسیقی بر مغز

مهرناز شاه قبادیان *

* کارشناس ارشد مدیریت

شنبه 19 تير 1395
یادداشت
یک اتفاق خوب برای صنایع دستی

غلامرضا بنی‌اسدی

چهارشنبه 9 تير 1395
نگاه
خودبرتر‌بینی دولت‌ها

¢ مصطفی رجبی

سه شنبه 8 تير 1395
حقوق معنوی شهروندان

بهزاد قشلاقیان: در یادداشت‌های گذشته پیرامون حقوق شهروندی به موضوعاتی از قبیل حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شد، زمینه‌های تاریخی حقوق شهروندی و مقدمات و مباحث پیرامون شهروند و همچنین مسایل تئوریک این حوزه به وضوح تشریح شد. در این مجال با توجه به قوانین و اسناد ملی و فراملی به موضوع حقوق معنوی شهروندان پرداخته می‌شود.

 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT