یادداشت
چهارشنبه 25 مرداد 1396
 گویم سخن فراوان...

وقتی کنارت ایستادم‌؛ باورم می‌شود که قامتت از من فراتر رفته است. تو بزرگ می‌شوی و من نگاهم را از قامت رعنای تو می‌گیرم و به نگاه مردان عاشقی می‌اندازم که تو نمی‌شناسی. به سرعت از کنارم رد می‌شوی‌؛ آنقدر تند که فقط پژواک خروشان صدایت را  می‌شنوم. نفس‌هایت در دنیای پر تب و تاب مجازی بی‌قرار است و پیچ و تاب می‌خورد. بی‌حوصله‌ای‌. بس که شهر شلوغ را زیر پا می‌گذاری‌. بس که چشم‌های سرخت را دیدم که بی‌خوابی کشیدی و خودت را در بازی‌های مجازی شرکت دادی‌؛ مسابقه دادی‌؛ جنگیدی‌؛ پرواز کردی و اشرار را کُشتی‌. می‌گویم شهر پر شده از بوی برگر و سوخاری‌ها‌. بوی کاغذ‌های سوخته هم می‌آید که تو شاید آن را حس نکنی. کارَت شده است بروی هر آموزشگاه‌؛ یا ورزشگاهی‌؛ بعد بیایی ‌و شب‌هایش یا خواب سوپر‌استارها یا ‌بادی بیلدینگ‌ها را ببینی. می‌روی که جویای نام باشی. برایت گلریز کنند‌؛ فرش قرمز پهن کنند‌؛ امضا بدهی و با تو عکس‌های ‌سِلفی بگیرند.

چهارشنبه 25 مرداد 1396
دلنوشته
بدون رنگ و با رایحه

سینتیا پرواس

سه شنبه 24 مرداد 1396
کِلْک
نترس و زندگی کن!

الهه سادات موسوی

شنبه 21 مرداد 1396
دلنوشته
تقویمی برای برنامه‌ریزی

سینتیا پرواس

دوشنبه 16 مرداد 1396
اشتغال در روستاها بر بستر اینترنت

مهرنوش زاهدی

دوشنبه 16 مرداد 1396
بی‌خبرنگاری در دنیای اطلاعات

حدیث حیدری

دوشنبه 16 مرداد 1396
آشنا، ولی غافلگیر‌کننده

سینتیا پرواس

يكشنبه 15 مرداد 1396
رابطه فقر با جرم و خشونت

سعید الهی

شنبه 14 مرداد 1396
یادداشت مهمان
در کوچه باغ‌های هیر

صفت‌ا... صالحی

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT