یادداشت
چهارشنبه 1 اسفند 1397
سه آرزو
آرزوی اول

من دلم دوست می‌خواهد، دوستی مانند تو!

دوشنبه 29 بهمن 1397
35 سال با تلخ و شیرین‌های قزوین!

حسن شکیب‌زاده

چهارشنبه 24 بهمن 1397
وکیل مدافع الکی!

حسن شکیب‌زاده

سه شنبه 23 بهمن 1397
«تا ایمان دارم می‌ایستم!»

حسن شکیب‌زاده

سه شنبه 23 بهمن 1397
ورزش‌های روستایی نیازمند توجه بیشتر

محمد بهرامی

دوشنبه 8 بهمن 1397
فوتبال قزوین و نیازهای اساسی !!

صادق افشار

سه شنبه 2 بهمن 1397
یادداشت
مردم چه کاره‌اند؟
حسن شکیب‌زاده
چهارشنبه 26 دي 1397
تداوم اندیشه جانگز بر فرهنگ و هنر شهر!

حسن شکیب‌‌زاده

 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT