متشکریم کرونا ویروس


ترجمه: هومن میررحیمی
متشکریم برای تلنگری که به ما زدی و به ما نشان دادی وابستگی ما بزرگتر از آن چیزی است که فکرش را می‌کردیم. متشکریم که ما را قدردان نعمت‌هایی که در آن زندگی می‌کنیم کردی، فراوانی کالاها ... آزادی ... و سلامتی... و قدرشون رو نمی‌دونستیم. متشکریم که ما را متوقف کردی تا ببینیم که چطور در بین مشغله‌هایمان گم شدیم و زمانی برای پایه‌ای ترین مسائل نداریم. متشکریم که با ما اجازه دادی تا تمام مشکلاتمان را که فکر می‌کردیم بسیار مهم هستند کنار بگذاریم و به ما نشان دادی که چه چیزهایی واقعا مهم هستند. متشکریم برای توقف حمل‌و‌نقل‌ها، زمین خیلی وقت است که از ما خواهش می‌کرد تا به آلودگی‌ها توجه کنیم و ما گوش نمی‌کردیم. متشکریم برای تمام ترس‌ها که سال‌ها به عنوان یک بیماری جهانی بوده، اما تعداد زیادی از ما نخواستیم که با آن مواجه شویم. و حالا مجبوریم که با آن مواجه شویم و یاد بگیریم که چطور ترس‌هایمان را با عشق و حمایت جامعه‌مان در آغوش بگیریم. متشکریم برای ارزشگذاری مجدد زندگی‌مان. متشکریم برای اینکه نهایتا معنی اینکه همه به هم مرتبط هستیم را فهمیدیم. متشکریم برای فهم وحدت بین همه‌ی ما و می‌دانیم که جهان بابد تغییر کند‌. متشکریم که به ما کمک کردی برای از بین بردن همه چیز و به ما شانس دوباره دادی تا جهان را از سرآغاز بسازیم. این ویروس قسمتی از ماست، در بین ما و درون ماست و همه را از لحاظ فیزیکی و انرژی به هم‌ متصل می‌کند. سپاسگزاری سیستم ایمنی بدن را حمایت می‌کند و همچنین به ما این اجازه را می‌دهد تا وقایع اطرافمان را از منظرهای مختلف ببینیم، البته انتخاب اینکه چطور و از چه منظری به وقایع بنگریم به خود ما بستگی دارد. اما بهترین آنها آن است که در مورد تمامشان آگاه باشیم. شکرگزار باشیم. آگاه بمانیم. اتفاقات همواره یکسان نخواهد بود. جهان در حال تغییر است حالا . منبع‌: www.riyasokol.com

چهارشنبه 1 بهمن 1399
04:41:50
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT