توزیع و انتقال آب در 900 هکتار از اراضی کشاورزی توسط نظام بهره‌برداری


مدیر تعاون روستایی استان قزوین بر توانمندسازی الگوها و بهره‌گیری از سیستم‌های فناوری نوین کشاورزی تاکید کرد و گفت: از ابتدای امسال سامانه‌های نوین آبیاری در 50 هکتار از اراضی شرکت‌های تعاونی تولید و سهامی زراعی استان اجرایی شده است.
به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان قزوین، آقاعلیخانی در ادامه با بیان اینکه در این مدت توزیع و انتقال آب در 900 هکتار توسط شرکت‌ها صورت گرفته است، افزود: همکاری خوبی بین مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی برقرار است و تنها راه نجات دشت‌های قزوین توسعه الگوی کشت مناسب و مدیریت مشارکتی آب با محوریت تعاونی‌های تولید است. وی از نظارت بر اجرای عملیات آب و خاک در 250 هکتار از اراضی شرکت‌های تعاونی تولید خبر داد و گفت: همچنین امسال بر اجرای برنامه حاصلخیزی خاک در 30 هکتار نظارت شده است. مدیر تعاون روستایی استان قزوین خاطرنشان کرد: نظام‌های بهره‌برداری، از دیر باز نقش بسزایی در توسعه کشاورزی داشته و همواره به عنوان یکی از مسائل بنیادی کشاورزی در جهت به کارگیری صحیح منابع آب و خاک به شمار می‌آیند.

چهارشنبه 26 شهريور 1399
03:42:45
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT