اهمیت تغذیه گیاهان آپارتمانی


مهدی تجلی‌فر، کارشناس گیاهان آپارتمانی و کارشناس ارشد ژنتیک و به نژادی گیاهی
استفاده از کود برای تغذیه‌ی گیاهان آپارتمانی ضروری به نظر می‌رسد، زیرا گیاهان آپارتمانی برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند. استفاده از عنصر مثل ازت که در خاکبرگ و کود دامی به وفور یافت می‌شود مناسب گیاه نیست. اما یک استثناء هست که آهن در برخی موارد در گیاه استفاده می‌‌شود. برای این کار باید از کود کامل با فرمولاسیون، ازت: 20 ، فسفر: 20، پتاسیم: 20 استفاده نمود. اما می‌توان از کود دارای پتاسیم بیشتر ‌که فرمولش، ازت: 5 ، فسفر: 20 ، پتاسیم: 35 نیز استفاده نمود. برای گیاه بنفشه آفریقائی باید فسفر بالا باشد که فرمول آن، ازت: 15، فسفر: 25، پتاسیم: 20 است. کود‌هایی نیز وجود دارند که به صورت گرانول می‌باشند، این نوع کودها مطلوب گیاه هستند. کود‌هایی که دارای پتاسیم بالا هستند، باعث استحکام گیاه می‌شوند. ضمنا استفاده از کود باعث جهش مثبت در گیاه شده، یعنی سبزینه گیاه بیشتر می‌شود. اگر کودهای آلی و ارگانیک دارای ویتامین نیز باشند باعث تغییر در صفات مورفولوژیک گیاه می‌شود. پس باید از کودهای تک عنصر طبیعی و شیمیائی مثل کود دامی، خاکبرگ، پوست تخم‌مرغ، باقیمانده چای که ممکن است آلودگی داشته باشد و مناسب گیاه نباشد استفاده نکرد، چون کود تک عنصر غیر از آهن مطلوب گیاه نیست.

سه شنبه 4 شهريور 1399
03:49:53
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT