نقش و جایگاه پیشکسوتان در فوتبال امروز کجاست‌؟


محمد بهرامی
احترام به پیشکسوت از دیرباز در فرهنگ کهن و آیین ما مورد تاکید بوده است تا جایی که در این مورد مثل‌های فراوانی در ادبیات فارسی و روایات و احادیث بسیاری در آموزه‌های دینی‌مان می‌توان یافت. ‌در ورزش ما نیز احترام به کسوت و سابقه خاک خورده‌ها و استخوان خرد کرده‌های ورزش یکی از مواردی است که همواره مورد سفارش قرار گرفته است. ضمن اینکه اهمیت استفاده از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان و انتقال صحیح این تجربیات به نسل جوان و جویای نام نیز بر کسی پوشیده نیست. با این وجود ‌متاسفانه تعریف روشن و یکسانی از کلمه «‌پیشکسوت‌« در فرهنگ ورزشی ما وجود ندارد تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها یا موسسات مرتبط با پیشکسوتان تعاریف خاص خود را از این واژه به کار می‌برند. ‌اما شاید بتوان در یک تعریف عام ورزشکارانی که از حضور در مسابقات قهرمانی بازنشسته شده‌اند را پیشکسوت نامید. ضمن اینکه باید توجه داشت کلمه‌ی پیشکسوت دارای یک اعتبار اجتماعی است که در اکثریت موارد کمتر به آن توجه می‌شود. به زبان دیگر کسوت ردایی نیست که بتوان آن را از بازار خرید و یا به حکمی از صاحب منصبی گرفت! یکی از موارد تاثیرگذار بر هویت فوتبال هر شهر‌، استان و یا کشور همانا پیشکسوتان هستند که علاوه بر آنکه جزیی از تاریخ این ورزش هستند، بلکه از سال‌های گذشته در خاطره‌ی تاریخی هواداران باقی مانده و از آنها به عنوان هویت‌، ریشه و اصالت فوتبال هر شهر ‌یاد می‌شوند. ‌در مورد ورزش فوتبال به طور اخص نیز می‌توان گفت همانطور که داشتن هوادار اختصاصی از نشانه‌های زنده بودن یک باشگاه فوتبال است و فقدان باشگاه بی‌هوادار خاطری را آزرده نمی‌سازد؛ وجود پیشکسوتان در یک باشگاه نیز به داشتن اصالت یک باشگاه تعبیر می‌شود و باشگاه‌های فاقد پیشکسوت دارای ریشه در تاریخ و هویت جمعی هواداران خود نیستند. قبلا به این موضوع بارها و به دفعات اشاره نموده‌‌‌‌ایم که در بسیاری از موارد نیز به ظرفیت‌ها و توانایی‌های پیشکسوتان کم‌توجهی شده و به آنان به چشم تهدیدی برای ثبات مدیریت امروزی نگریسته می‌شود تا جایی که ‌احترام به شان و شخصیت این بزرگواران به ندرت از حد حرف و شعار فراتر می‌رود. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته مدیران خود را موظف می‌دانند از پیشکسوتان ورزشی و کسانی که سرمایه‌ی عمر خود را در راه اعتلای ورزش هزینه کرده‌ا‌ند و اصل و هویت فوتبال شهر خود هستند حمایت کرده و از تجربیات ارزشمند آنها در امورات ورزشی بهره ببرند. البته نباید از نظر دور داشت که بویژه پس از حرفه‌ای شدن فوتبال در ایران و تزریق سرمایه‌های هنگفت به این ورزش، وجود منفعت‌طلبی‌های شخصی یا گروهی باعث شد ‌چهره‌های اصیل فوتبالی از یادها فراموش شوند و تا حدی که ‌اغلب این پیشکسوتان در گوشه خانه‌های خود از ناملایمات دق کردند.

چهارشنبه 11 تير 1399
04:19:06
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT