یک گام ارزشمند‌؛ آقای معاون متشکریم !


* دکتر آرش شایسته‌نیا ـ فعال حوزه رسانه و روابط عمومی
فعالیت‌های روابط عمومی و سعی در برقراری ارتباط و تفاهم با مردم از عهد باستان وجود داشته است و تنها ابزار و ادوات روابط عمومی و نوع مهارت و تخصص فعالیت‌های روابط عمومی با تغییر و تحول همراه بوده است‌. سنگ نبشته‌های باقی‌مانده از شاهان و پادشاهان هخامنشی ‌به خوبی بیانگر آن است که فرمانروایان هخامنشی به قدرت و تاثیر افکار عمومی وقوف داشته‌اند‌. عبارات و اصطلاحاتی هم که از روم قدیم باقی‌مانده است‌، نشان می‌دهد که آنان هم به تاثیر افکار عمومی واقف بوده‌اند‌. عبارت «‌صدای مردم‌، صدای خداست‌« نشان‌دهنده و مبین این مطلب است‌. روابط عمومی اصطلاحا متضمن ارتباطات با افراد و گروه‌های مختلف چونان اجزای معین است یا مشتمل بر طرق و وسایل قابل استفاده برای برقراری و حسن ارتباطات بوده و بالاخره از وضع و ماهیت و کیفیت ارتباطات موسسات و سازمان‌ها و دستگاه‌ها حکایت دارد . رکس . اف . هارلو، از پیشگامان و رهبران حرفه‌ای روابط عمومی در جهان در پاسخ به این سوال که روابط عمومی چیست‌؟ نوشته است‌: روابط عمومی عبارت از دانشی است که به وسیله آن‌، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند‌، به مسئولیت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای موسسه اهمیت دارند‌، به دست آورند (‌دیندار فرکوش و صدری‌نیا‌، 1383/17) و دکتر علی‌اکبر فرهنگی‌، پدر علم «‌مدیریت رسانه‌« هم در تعریف روابط عمومی معتقد است‌: روابط عمومی یک فن توام با علم یا علم توام با فن است که سعی دارد "‌تفهیم‌" را ایجاد کند (‌نصیری قیداری‌، 1383/75). شاید با توجه به همین تعاریف است که مدیران بخش خصوصی (‌به خصوص در حوزه‌های صنعت و تجارت‌) به روابط عمومی توجه ویژه‌ای داشته و برای روابط عمومی سازمان خود اهمیت ویژه و جایگاه خاصی را می‌دهند‌. این دسته از مدیران برای دستیابی به قله‌های برتری و موفقیت‌، کارشناسان ورزیده و مبتکر روابط عمومی را به کار می‌گیرند تا از کنش‌ها و واکنش‌های جامعه پیرامون خود آگاهی یابند‌، انتقادها را بشنوند و به اصلاح رفتار و تولید خود بپردازند و از سوی دیگر‌، مزیت‌ها و برتری‌های تولید و یا محصول خود را به گوش جهانیان برسانند و به آنها بقبولانند که به افکار ، سلیقه‌ها و احساساتشان احترام می‌گذارند و در فراسوی تولید یا خدمات‌، رفاه و بهروزی جامعه و سعادت آحاد آن را طالبند . این دسته از مدیران‌، این امر را بدیهی می‌دانند که پایبندی به اصول روابط عمومی‌، تنها راه ممکن برای بقای نظام آنها است و هر چیز غیر این‌، کهنه‌، قدیمی‌، ناماندگار و از میان رفتنی است . این در حالی است که بر‌خلاف دیدگاه ارزشمند این دسته از مدیران بخش خصوصی‌، مدیران سازمان‌ها و یا دستگاه‌های دولتی اهمیتی چندانی برای «‌روابط عمومی‌« و نقش موثر آن در ساختار اداری خود قائل نیستند و همین عدم توجه تا آن جا پیش می‌رود که در اولین گام حاکمیتی خود در سازمان ، سعی در کمرنگتر کردن نقش روابط عمومی خود داشته و در گام‌های بعدی تا حذف آن نیز در تشکیلات اداری خود پیش روی می‌نماید . این حذف و اقدام نابخردانه در حالی از سوی این دسته از مدیران ناآگاه صورت می‌پذیرد که فعالان حوزه روابط عمومی که دارای مدارج علمی و تجارب عملی در این دانش بوده و باید تمام دانش‌، همت و تلاش خود را صرف اعتلا سازمان و تامین رضایتمندی مخاطبان سازمان خود نمایند‌، به دنبال یافتن راهکاری ‌آسان جهت حفظ بقای خود در آن سازمان خواهند بود . شاید همین عدم توجه به جایگاه واقعی مدیران‌، کارشناسان و فعالان روابط عمومی و به کارگیری آنان بدون در نظر داشتن مدارج علمی و عملی آنان در سایر بخش‌های سازمان سبب شده است تا معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین و رییس شورای اطلاع‌رسانی استان با صدور بخشنامه‌ای به روسای سازمان‌ها‌، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و شهرداران سراسر شهرهای استان قزوین تاکید نماید تا هرگونه جابه‌جایی و عزل و نصب مسئول روابط عمومی آن دستگاه منوط به هماهنگی و اطلاع‌رسانی با شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان با هدف حفظ و تقویت سرمایه‌های انسانی در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات است . مطالعات و تحقیقات خبرگان و متخصصان علم روابط عمومی نشان می‌دهد که کارشناسان روابط عمومی‌، مشاورانی ‌صادق برای مدیران خود و نمایندگانی امین از طرف سازمان در جامعه هستند‌. حفظ و تقویت سرمایه‌های انسانی در حوزه روابط عمومی‌، اطلاع‌رسانی و ارتباطات ضمن جلب رضایت مندی مردم از خدمات دولت مستقر‌؛ جریان توسعه پایدار جامعه راهم با شتابی چشمگیر به تکامل خواهد رساند . پانوشت : ـ دیندار فرکوش‌، فیروز و صدری‌نیا‌، حسین (1383)‌. روابط عمومی و رسانه‌. تهران‌: نشرسایه روشن ـ نصری قیداری‌، حسن (‌1383)‌. مدیریت روابط عمومی‌. تهران‌: موسسه خدمات فرهنگی رسا

يكشنبه 18 خرداد 1399
03:58:32
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT