تخلفات انتخاباتی به صورت مستند ارائه شود


رئیس هیات بازرسی انتخابات استان تاکید کرد: گزارش تخلفات انتخابات حتما مستند‌سازی شده و به صورت کامل ارائه شود.
علی فرخزاد در جلسه‌ی ستاد انتخابات استان که با حضور استاندار‌، رئیس ستاد انتخابات و فرمانداران برگزار شد، خاطر‌نشان کرد: محور اصلی هیات بازرسی استان بر اساس سلامت برگزار شدن انتخابات است و در این راستا جلسات هیات بازرسی به طور مرتب هر هفته برگزار شده و بر اساس زمانبندی و روز شمار انتخابات پیش رفته است‌. وی افزود: اعضای هیات بازرسی شهرستان‌ها مشخص و حکم‌هایشان صادر شده است، بازرسان ویژه نیز انتخاب و حکم‌هایشان در حال صدور است. فرخزاد تصریح کرد: تمامی فرمانداران در جلسات انتخابات از روسای هیات بازرسی استان‌ها برای حضور در جلسات دعوت کنند و معرفی بازرسین را نیز در دستور کار قرار دهند.

شنبه 23 آذر 1398
09:29:43
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT