شهرداری و بهم‌ریختگی نسبت‌ها


اندازه نگاه داشتن از مقدماتی‌ترین مراحل مدیریت است. خداوند هم ابتدا اندازه نگاه می‌دارد؛ سپس هدایت می‌کند... اَلذی قَدّر فَهَدیَ (3ـ الاعلی)
معنای اندازه نگاه داشتن این است که در تصمیم‌گیری‌ها به چهار منبع اصلی مدیریت (منابع مالی ـ منابع تکنولوژیکی ـ منابع انسانی ـ منابع اطلاعاتی) توجه داشته باشیم و از هر منبعی بیشتر از ظرفیتش تقاضا و به کمتر از ارزشش اکتفا نکنیم که در هر دو صورت منابع را هدر داده‌ایم و به اهداف سازمانی هم نرسیدیم.  اگر برای هدفی که صد تومان می‌ارزد یک منبع مالی صد هزار تومانی را هزینه کردیم قطعا در ارزشیابی هزینه ـ فایده شکست می‌خوریم؛ زیرا سرمایه‌ای که به کار گرفتیم کمتر از ارزش خودش به دست می‌آورد و از آن بدتر زمانی است که برای یک هدف ارزشمند؛ منبعی که در نظر گرفتیم همسنگ نباشد. در این صورت، هم به اهداف سازمانی نرسیدیم و هم منبعی را به دلیل استفاده نابجا و نادرست به هدر دادیم. مثلا اگر برای مکانیزه کردن آبیاری یک مزرعه لازم است صد میلیون هزینه کنیم با وام ده میلیونی، هم به هدفمان نرسیدیم و هم آن ده میلیون را تلف کردیم و باید در سررسید پس بدهیم؛ دلیل مهم ورشکستگی‌های اقتصادی و حتی سیاسی گاهی همین نکته ظریف است.  روزی که آقای دکتر صفری برای شهرداری قزوین انتخاب شد؛ بسیاری از افراد باتجربه گفتند که او برای این کار کفو نیست ... نقد مدیریت و کارایی ربطی به مباحث اخلاقی ندارد. همه آدم‌ها توانایی‌های مساوی ندارند. بزرگترین ظلم به کسی که در اندازه یک موقعیت نیست این است که او را در موقعیت بالا قرار دهیم و او به خاطر ناتوانی در این پست، بعدا هم نتواند در موقعیت‌های مناسب‌ توانش خدمت کند. توانایی‌های انسان، که از نظر اخلاقی یک صفت خنثی است؛ اگر کم باشد؛ معمولا از صفت‌های ارزشی (اخلاقی) مایه می گذارد. یکی از بزرگترین علل لغزش‌های اخلاقی این است که فردی بدون داشتن ظرفیت، در موقعیت‌های مالی یا مقامی بالا قرار می‌گیرد. چون توانایی حل مشکلات را ندارد و نمی‌خواهد قبول کند و موقعیت را از دست بدهد؛ دروغ می‌گوید. باج می‌دهد. رشوه می‌دهد و منابع را تلف می‌کند. چون آمادگی قرار گرفتن در معرض اغوا و فتنه جنسی را ندارد؛ وا می‌دهد. البته بحث من کلی است و فرد خاصی مورد نظر نیست.  در انقلاب؛ بدون اینکه آمادگی‌اش را داشته باشیم آن پیروزی بزرگ به مردم ایران عطا شد. لذا مجبور بودیم از جوان‌های کم‌تجربه و کم‌سن و سال در مدیریت‌ها استفاده کنیم. اما امروز با هزینه‌های سنگین نسل‌های باتجربه در هر کاری در معرض انتخاب قرار دارند. چرا باید از کسانی استفاده کنیم که به دلیل عدم توانایی‌های مدیریتی به لغزش‌های ارزشی دچار شوند؟  یکی از نزدیکان شیخ اصلاحات قزوین اصرار داشت که صفری علیرغم تجربه شهرداری شهری کوچکتر، برای شهرداری قزوین مناسب نیست. آن بزرگوار خصوصی گفته بود که در اصلاح‌طلب بودن ایشان حتی تردید دارد و می‌ترسید که روزی با عدم مدیریت شخصی که انتخاب اصلاح‌طلبان است؛ اصلاح‌طلبی و توانمندی‌ اصلاح طلبان در مدیریت جامعه زیر سوال برود. انتخاب اصولگرایان شورای گذشته، فردی مثل نصرتی بود. شخصی که بیشتر تکنوکرات با تجربه و مدیر شهری بود تا فردی سیاسی. به همین دلیل، هم ارتباط خوبی با اصولگرایان داشت که انتخابش کرده بودند و هم با اصلاح‌طلبان رابطه منطقی و قابل قبولی داشت و بیشتر از آنکه به حاشیه‌ها بپردازد یک دوره سازندگی طلایی را در شهرداری قزوین مدیریت کرد.  دستپاچگی اصلاح‌طلبان شورا در پذیرش استعفای صفری و بدتر از آن انتخاب سرپرستی نامناسب به جانشینی ایشان نشان داد که اصلاح‌طلبان متفرق و فاقد مدیریت شورا، نه تنها ضعیف و بی‌توجه به اندازه‌ها، شهردار انتخاب می‌کنند؛ بلکه بی‌تجربه‌تر از آن هستند که بتوانند فرد کم‌تجربه را لااقل خوب هدایت کنند. چنین است که ظلم اول در انتخاب سرپرست شهرداری به شهر است که اندازه‌اش نادیده گرفته شده است و دوم به خود آقای درافشانی که زحمات فرهنگی‌اش و مدیریت بی‌حاشیه‌اش بر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری هم زیرسوال خواهد رفت.  از برکات دو انتخاب بد شورای شهر قزوین همین بس که اصولگرایان را حق به جانب و اصلاح‌طلبان را متفرق کرد؛ چنانکه سیداصلاحات قزوین اطلاعیه می‌دهد و خودش را از این انتخاب مبرا می‌کند. اصلاح‌طلب نزدیک‌تر به سید هم‌رای اصولگرایان می‌شود و آراء اعضای خوش‌فکر و مستقل‌تر هم در شرایط رودربایستی اخذ می‌گردد.  یادتان باشد! فردا نگویید اصلاح‌طلبان مستقل یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ؛ زیرا که همیشه و همه جا از ما تبعیت نمی‌کنند. یادتان باشد که با چنین مدیریت سیاسی ضعیفی در غیرسیاسی‌ترین جایگاه حکومتی استان ضربه‌ای به اصلاحات وارد شده است که هیچ اصولگرایی توان وارد کردن آن را نداشت. از فرصتی که هنوز دارید برای جبران آن استفاده کنید. با پافشاری روی تصمیم غلط، هیچ فرصت از دست رفته‌ای جبران نمی‌شود. 

چهارشنبه 9 مرداد 1398
04:08:25
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT