راز مانایی ولایت


آرش شایسته‌نیا ـ دکترای مدیریت رسانه


«ولایت» حیات سی و پنج سالگی خود را آغاز کرد و این آغاز، مسئولیت مدیر، سردبیر و عوامل درونی و برونی آن را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند. پرواضح است که ماندگاری ولایت و رسیدن به این سن به پشتوانه علم و دانش صاحب امتیاز و مدیرمسئول این روزنامه است و این یعنی «عبدالعظیم موسوی» که به  علم مدیریت رسانه  به عنوان یک علم میان رشته‌ای کاملا واقف است و به خوبی توانسته است با استفاده از نظریه‌های «مدیریت» و «رسانه» استراتژی جامعی را ترسیم و عملیاتی نماید.

زمانی که تنها نشریه‌ی شهر قزوین به دلایل گوناگونی منتشر نمی‌شود، ضرورت انتشار یک رسانه محلی را به خوبی احساس کرده و عزم خود را جزم کرده و با پشتیبانی و حمایت‌های معنوی و مادی مرحوم آیت‌ا...  باریک‌بین مجوز را اخذ کرده و انتشار «ولایت» را با آن امکانات اندک دوران خود آغاز می‌نماید. از آن زمان که به عنوان فرماندار قزوین به شدت درگیر مسائل شهر است و یا حتی زمانی که در استان خراسان درگیر فعالیت در حوزه مسائل اقتصادی کشور در آن استان پهناور است، هیچ‌گاه از ولایت غافل نبوده و با نظارت غیر‌مستقیم، اما مستمرخود از یکسو و با انتخاب سردبیران مجرب و کارآزموده‌ای همچون حسن شکیب‌زاده از سویی دیگر ماتریس مدیریت رسانه خود را ترسیم می‌کند. ماتریسی که به طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل به عنوان کارکردهای اساسی «مدیریت» و کارکردهای خبری و اطلاع‌رسانی، آموزشی، سرگرمی و ترویجی‌(ارشادی) به عنوان کارکردهای اصلی و اساسی رسانه‌ها توجه‌دار‌.

اگر بگوییم که براساس همین ماتریس، ولایت در تربیت روزنامه‌نگاران جوان استان که اکنون جزو گردانندگان روزنامه‌های معتبر سراسری کشور هستند و یا رشد میزان نشریات محلی استان نقش بارز و پررنگی داشته است، بی راه و گزافه نگفته‌ایم.

اما آن چه نباید ولایت ازآن غافل شود تهدیدهایی است که این رسانه مکتوب استانی را همچون سایر رسانه‌های مکتوب کشور مواجه می‌کند که بی‌شک طلوع فضای مجازی و تولد شبکه‌های اجتماعی بزرگترین آن تهدیدها باشد. شبکه‌هایی که اخبار و گزارش‌های اتفاق افتاده جامعه را بدون هیچ‌گونه دروازه‌بانی خبری و بدون رعایت خط قرمزها از سوی شهروند خبرنگاران در کسری از ثانیه منتشر می‌نمایند و این تهدید تا آن جا جدی می‌شود که مخاطب میل کمتری به مطالعه و خرید پیدا کرده و درآمد رسانه‌های مکتوب به شدت افول کرده و هزینه‌های تولید و انتشار، رسانه را به پرتگاه سقوط می‌کشاند. شاید تنها راه نجات رسانه‌ها‌ی مکتوب دوری از گزارشگری صرف و خبرنویسی سخت به سمت گزارش‌های تحلیلی و خبرنویسی نرم و دوری از رونویسی صرف باشد. چیزی که متاسفانه در بیشتر رسانه‌های معتبر کشوری هم توجه جدی به آن نمی‌شود.

به احترام عبدالعظیم موسوی از جا برمی‌خیزیم و برای مانایی «ولایت» دست همکاری‌مان را در دستان مجموعه ولایت قزوین گره خواهیم زد.

 

 

 


چهارشنبه 1 اسفند 1397
04:16:46
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT