«منشور اخلاقی» خبرنگار بودن!


حسن شکیب‌زاده
امروزه هر دستگاه و سازمانی برای خود «منشور اخلاقی» تهیه و به کارکنان زیر مجموعه‌شان دیکته کرده‌اند. منشور اخلاقی در واقع به مجموعه‌ی یک سازمان قاب و چهارچوبی را ارایه می‌دهد که بایستی کلیه فعالیت‌های اداری در قالب آن چهارچوب انجام شود و اگر غیر از این باشد؛ افراد، شادابی و حس انجام ماموریت‌های محوله را از دست داده و در واقع حکم ماشین مکانیکی خواهند داشت. حالا چگونه است که هر سازمان و دستگاه اداری برای خود چهارچوب، اساسنامه و یا منشور اخلاقی دارد و براساس آن عمل می‌کند؛ اما خبرنگار که بایستی حافظ منافع عمومی و ناظر و راغب فعالیت‌های اقشار مختلف جامعه باشد؛ فاقد منشور اخلاقی لازم است؟ از گذشته‌های دور که با حرفه‌ی روزنامه‌نگاری آشنا شده و در این مسند فعالیت داشته و دارم؛ این را به خوبی آموزش دیده و داده‌ام که خبرنگار هم همانند و بلکه بیشتر از نیروی سایر دوایر دولتی و خصوصی، بایستی رعایت‌کننده‌ی اخلاق حرفه‌ای خود بوده و بر رعایت منشور اخلاقی آحاد جامعه در کلیه‌ی امور، نظارت و تمرکز داشته باشد. و اما متاسفانه این روزها و در لابلای اخبار و رویدادهای مطرح در رسانه‌های مختلف مجازی و غیر آن، رد قلم‌های ناپایداری از تازه به دوران رسیده‌هایی ـ که می‌خواهند لابد ره صد ساله را یک شبه طی کنند ـ مشاهده می‌شودکه هیچگونه تعهد و تعلقی به مجموعه‌ی خود، خصوصا اخلاق روزنامه‌نگاری ندارند؛ اما راه و رسم دروغ و فریب را به خوبی آموخته‌اند. نظارت و بررسی آنچه که امروزه در عرصه‌ی اطلاع‌رسانی استان رخ نموده است؛ بیش از گذشته بایستی مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفته و خاطی را در زمان وقوع خطا، شناسایی و معرفی نمود تا سره از ناسره تفکیک و پاسخ خاطی در زمان وقوع خطا داده شود. به عبارتی قرار نیست که در بحبوحه‌ی ناهنجاری‌های موجود جامعه، افرادی با نفوذ در مجموعه‌ی ارزشمند و دلسوز خبرنگاری، ساز خود را کوک کرده و به بسیاری از حیل غیراخلاقی متوسل شده تا نان حاصله را خرج نان خوران خود کنند. چگونه است که کوچکترین خلافی در هر یک از دستگاه‌های اداری و غیر اداری با عکس‌العمل مناسب و به هنگام روبرو شده، اما در این عرصه‌ی اساسی و مهم هیچ ناظر، نظارتی را انجام نمی‌دهد؟ البته اگر چه امروزه همه ی مسایل با نگاه سیاسی مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ اما دور از ذهن نخواهد بود که متولیان مطبوعات و رسانه هم ضمن تهیه منشور اخلاقی اصحاب رسانه، نظارتی بر امور آنان داشته باشند.

سه شنبه 27 آذر 1397
05:13:58
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT