اشراقی، آنگونه که من شناختم


جمشید کیان‌فر
قزوین، شهر عالم‌پروری است و شخصیت های علمی برجسته‌ای را نه فقط به ایران که به جهان معرفی کرده است. از حمداله مستوفی می‌گذرم و در دوره جدید، جایگاه علمی علامه محمد قزوینی بر هیچ کس پوشیده نیست. دیگر، علامه علی‌اکبر دهخدا است که در عرصه‌های سیاست، شعر و ادب و تاریخ چهره‌ای فاضل بوده است. سیدمحمد دبیرسیاقی هم در تاریخ استاد است و هم در واژه‌شناسی و ناصر تکمیل‌همایون هم در تاریخ و هم در علوم اجتماعی و البته احسان اشراقی در تاریخ. شاید بر خلاف خیلی‌ها که در یک رشته تخصص دارند، اشراقی در چند زمینه صاحب‌نظر است. او میان تاریخ و جغرافیا پیوندی عمیق برقرار کرده و اگرچه فرسنگ ها از هم فاصله دارند؛ اما او تدریس جغرافیای تاریخی تلاش کرد میان این دو رشته اتصال و ارتباط برقرار کند؛ زیرا او درس را با چاشنی سفر آموزش می‌داد. اشراقی با اینکه متخصص دوره صفویه است؛ اما در علوم اجتماعی و تاریخ، شخصیتی روشمند دارد تا جایی که امروز، کمتر شخصیتی را سراغ داریم که چنددانشی باشد؛ او در آموزش و تدریس بسیار جذاب بود و چنان با دست پر به کلاس می‌آمد که هر دانشجوی تشنه‌ای را سیراب می‌کرد. او که از دبیرستان تا دکتری درس داد و خیلی‌ها مدیون او هستند. اشراقی همچنین تجربه مدیریت هم دارد. امروزه اگرچه بسیاری از دانشگاهیان از پذیرفتن مشاغل اداری احتراز دارند؛ ولی او نه تنها معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، که حدود 20 سال مدیریت گروه تاریخ دانشگاه تهران را برعهده داشت و در بحبوحه پس از انقلاب، حضوری بسیار راهگشا داشت. اشراقی در کارهای پژوهشی، تسلط عجیبی به متون دارد و حتی دارای سبک مختص به خود است. او جز صفویه‌پژوهی، آثاری هم درباره زادگاهش دارد. اشراقی پخته خوار نیست و از آن استادانی نیست که دانشجویان را مجاب به تالیف مقاله و استفاده از دسترنج آنان کند؛ بلکه همان 50 ـ 60 مقاله‌ای هم که تا امروز نوشته، در نوع خود منحصر به‌فرد است. * پژوهشگر، نویسنده، مصحح و نسخه‌پژوه

شنبه 24 شهريور 1397
03:58:08
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT