به بهانه طرح تملک 500 هکتار از باغستان قزوین


این گفتار نخ نماست که دولت در معنای دقیق آن در چه زمینه‌هایی باید وارد شود و در چه کارهایی ناموفق بوده و هست. راهبرد است یا رهرو؟ زمینه‌ساز است یا زمین‌ساز سخن راندن از دولت بازرگان «همان اندازه شگفت‌آور است (مگر در هنگام خاص) که باغداری دولتی؟ آن هم در سطح 500 هکتار و در جایی که صدها سال که باغداران به این کار می‌پرداخته‌اند. اثر گستره یاد شده رها گردیده و مالک آن نیم نگاهی (و شاید بیشتر!) به تغییر کاربری دارد، به سادگی گواهی بر اقتصادی نبودن آن (به هر دلیل) یا توجیه‌ناپذیر بودن در شرایط امروز ماست در چنین موقعیتی گزینه‌های پیش رو کدامند؟
ـ تلاش برای اقتصادی شدن باغستان ـ جبران فرصت‌های از دست رفته باغدار ـ ارایه کمک‌های گوناگون و روش‌های تشویقی ـ تغییر تلقی و روند فعالیت در این جایگاه تاریخی حضور مستقیم و تصدی امور باغستان بندهای 1 و 2 در عمل و با توجه به شتاب نابودی باغستان شدنی نیستند و در موارد 3 نیز نتوانسته‌کارایی بهینه داشته باشد. که اگر جز این بود؛ ردیف 5 مطرح نمی‌شد که گزینه‌ای بس ناسره است. چرا باغستان با «باغدار» به جایی رسیده که پیوسته ستایشگر! آن هستیم. اگر این عنصر (باغدار) از معادله به شیوه‌‌ای نابهنگام حذف شود آیا موازنه‌ای بر جای می‌ماند؟ به باورها با بر پایه راهبرد و تعریفی نو از باغستان که کنشی از گونه حاکمیت می‌باشد؛ می‌توان با حفظ منافع باغدار و مصالح عمومی در پایداری این سرمایه جایگزین ناپذیر گام برداشت. امیدواریم با حساسیت بیشتر استاندار گرامی، موضوع با شرح مناسب، توسط این انجمن مطرح گردد. انجمن اندیشه با باغستان شهروندان می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد باغستان سنتی قزوین با شماره 09107526614 در میان بگذارند.

يكشنبه 18 شهريور 1397
03:44:03
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT