جلوی بولدوزر دراز کشیدن، کار مردهاست!


حسن شکیب‌زاده
اینجا قزوین است؛ شهری که اصفهان بایستی بیاید جلویش لنگ بیاندازد. اما چرا نمی‌اندازد؟ برای اینکه هنوز آدم‌هایی پیدا نشده‌اند که این شهر را فهمیده باشند و برای ماندنش و مطرح شدن، حتی جهانی‌ش، آستین‌های همت را بالا بزنند. در این شهر غریب، تا حال هر کی که سر کار بوده، واقعا سر کار بوده است و تلاشش ماندگاری خود و افکار پوسیده‌اش بوده است. وگرنه این همه نمادهای بی‌هویت زندگی توی این شهر افسرده، چکاره است؟ شهری که آدم‌های مهربانش می‌توانند بدون آسمانخراش‌های بد ترکیب بی‌حاصل، در کنار هم باشند. شهری که آدم‌هایش بدون پل‌های رایج هم می‌توانند محبت‌ها و شادی‌هایشان را منصفانه تقسیم کنند. شهری که بدون نشانه‌های عجق و جق امروزی‌هایش در برخی از میادین که خود را با زور نور و رقص تحمیل می‌کند هم می‌تواند هویتش را حفظ کند. شهری که آدم‌هایش هنوز هم دلخوشی‌شان ماندگاری الباقی باغ‌های سر سبز پسته و بادام و انگورهایی است که یک روزی تضمین نفس کشیدن زندگی بودند و.... اما امروز کدامین راه را تحمیلش کرده‌اند؟ در این آشفته بازار طرح‌های من در آوردی‌های بی‌تدبیر برای مردم و جیب پرکن برای خواص، کاش پیدا می‌شد یک مرد دیگری که جلوی بولدوزرهایِ جان گیرِ نَفَس کُش، دراز می‌کشید تا همشهریانش را دراز نکنند! این شهر برای ماندگاری و عرضه‌ی داشته‌هایش، عوض هر چیز، مرد می‌خواهد. آن هم از جنس آدم‌های درد کشیده و زخم خورده‌ای که از مردم و با مردم باشند و مردم را کمی بفهمند. اگر چه این آدم‌ها انگشت شمارند. اما هر کدام یک ملتند. البته اگر میدان خدمت و ایثارشان مهیا باشد!

چهارشنبه 4 بهمن 1396
05:15:26
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT