نشاط اجتماعی، عامل افزایش امنیت


علیرضا جوادی


امنیت، بیش از آنکه امری مطلق باشد؛ نسبی است، بدان معنا که هیچگاه نمی‌توان امنیتی مطلق را در جامعه پدید آورد و یا از وقوع هر‌گونه اقدامی که امنیت فردی یا عمومی را مختل یا به آن خدشه وارد سازد؛ جلوگیری کرد. اما می‌توان با بهره‌گیری از شیوه‌ها و روش‌های مبتنی بر مبانی علمی، ضریب امنیت روانی جامعه را افزایش داد و فرصت‌های ارتکاب بزه را به حداقل رساند.

یکی از راهکارهایی که می‌تواند عامل افزایش ضریب امنیت اجتماعی پایدار گردیده و سبب‌ساز تحولات چشمگیری در این حوزه گردد؛ افزایش نشاط اجتماعی است. منظور از نشاط اجتماعی احساس پویایی و مفید بودن در افراد جامعه بوده و صرفاً شادی‌های لحظه‌ای را در بر نمی‌گیرد. بدیهی است وقتی مردم در هر جامعه‌ای از نشاط اجتماعی برخوردار باشند؛ وفاق، همبستگی، تعلق اجتماعی، تعاملات اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سلامت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کرده و قطعا به موازات آن نه تنها زمینه‌های بزهکاری که آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

صاحب‌نظران بر این باورند که، وقتی شادی، مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در میان مردم افزونتر باشد؛ مردم آن جامعه احساس زنده بودن می‌کنند و طبعا انگیزه در آنان برای کار و تلاش نیز بیشتر شده و در نتیجه چنین جامعه‌ای، مسیر پیشرفت و ترقی را طی خواهد کرد. در این راستا، یکی از راه‌هایی که می‌تواند نشاط اجتماعی را افزایش دهد؛ سیاستگزاری کلان کشور در راستای توجه به سلامت اجتماعی است. راه دیگر نیز، تقویت هویت فرهنگی در میان مردم است. چنان که نیاکان ما به خوبی این موضوع را دریافته بودند و از هر فرصتی برای با هم بودن و به عبارت بهتر، برای با هم شادبودن استفاده می‌کردند و این منظور با تعاملات بیشتر و تقویت صله رحم فراهم می‌شود.

قدم بعدی که می‌توان برای افزایش شادی و نشاط در جامعه برداشت؛ بحث باور مدیریتی است و لازمه‌اش این است که امور اجتماعی به عنوان یک ضرورت در جامعه، نه فقط در حرف بلکه در عمل نیز از سوی مدیران جدی گرفته شود و این باور در ساختار مدیریتی جامعه نهادینه گردد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اجتماعی ـ فرهنگی، می‌تواند ضمن ارتقای سلامت اجتماعی، رضایت از زندگی و پویایی و نشاط اجتماعی را افزایش داده و عامل ایجاد امنیت اجتماعی پایدار گردد.

بی‌شک راهکارهای دیگری که در روند افزایش نشاط اجتماعی موثر است؛ سلامت اداری، شایسته‌سالاری، ارتقای اخلاق اجتماعی و همچنین بهبود سبک زندگی، افزایش شادی‌های جمعی و ورزش‌های همگانی است. باید پذیرفت، جامعه سالم، جامعه‌ای است که نشاط اجتماعی در آن بارز و هویدا باشد. افزایش اختلالات روانی، افسردگی‌ها، سرخوردگی‌ها، تنبلی اجتماعی، نداشتن امنیت اقتصادی و امنیت شغلی و آمار افزایش خشونت، نشان از عدم پویایی و نشاط اجتماعی است. تا آن هنگام که نتوان با ایجاد نشاط موثر اجتماعی، پویایی و سرزندگی را در جامعه افزایش داد؛ نمی‌توان به آنچه که در راستای امنیت اجتماعی پایدار چشم دوخته‌ایم؛ نیز دست یابیم.


شنبه 6 آبان 1396
05:00:03
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT