درباره‌ی صلاحیت هیات نظارت ....


به دنبال رد صلاحیت جهت‌دار 12 نفر از فعالین اقتصادی استان توسط هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و اعتراض آنان که در روزنامه‌ی ولایت هم انعکاس یافت؛ پرونده‌ی این فعالین در انجمن نظارت مرکزی بررسی و صلاحیت همگی رد شدگان توسط هیات نظارت مرکزی تایید شد اگرچه این اقدام شجاعانه باعث خرسندی و سپاس است؛ اما به نظر می‌رسد این پایان کار نیست.
اتاق بازرگانی تاکنون در دوره‌های قبل چراغ خاموش انتخاباتی را برگزار می‌کرد که تنها عده‌ی کمی در آن کاندید و تعداد مشخصی جهت رای دادن حاضر می‌شدند و افراد خاصی هم انتخاب می‌شدند دقیقا مثل اتحادیه صادرکنندگان که چند ماه قبل انتخاباتش را در هاله‌ای از سکوت و بی‌خبری برگزار کردند و از قضا همین تیم انتخابات را برگزار کردند و همین گروه هم رای آوردند. اما روشنگری روزنامه‌ی ولایت و همکاری مسوولین طراز اول استان و انصاف انجمن نظارت بر انتخابات مرکزی باعث شد این 12 نفر صلاحیتشان تایید شود اما این به معنای پایان یک انتخابات سالم نیست به دلایلی که بعضا می‌آید.
ـ1ـ حداقل 40 نفر از رای‌دهندگان کسانی هستند که کارت بازرگانی نداشته و فقط کارت عضویت دارند و از آنجایی که صدور کارت عضویت امضا و تایید سازمان بازرگانی استان را لازم ندارد و طبق شواهد این افراد از قبل گزینش شده‌اند؛ این افراد حداقل اثر ده درصدی در نتیجه انتخابات دارند.
اگرچه سازمان بازرگانی در صدور و تمدید کارت بازرگانی هم نقش ثانویه دارد و تا کارتی در اتاق بازرگانی صادر نشود؛ امضای بازرگانی مفهومی ندارد.
ـ2ـ هیات نظارت مرکزی کاری به تاییدشدگان ندارد بنابراین معلوم نیست هیات نظارت قزوین که انحراف صددرصدی در رد صلاحیت گروه رقیب داشته است؛ در تایید گروه مقابل انصاف و عدالت را رعایت کرده باشد در مواردی سند داریم که افرا‌د سابقه‌دار را تایید کرده‌اند و برای گرفتن عدم سوء پیشینه به اقداماتی متوسل شده‌اند که جای ذکرش اینجا نیست و به مقامات ذیصلاح اطلاع داده شده است.
ـ3ـ مرحله‌ی اصلی انتخابات روز رای‌گیری است. ظاهرا انتخاب شدن در هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ارزش خیلی کارها را دارد. اگر هیات نظارت مرکزی در مورد این 12 نفر به این نتیجه رسیده است که مسامحه نشده بلکه اعمال نظر شده است (که ظاهرا رسیده است چون در نامه ابلاغی به هیات نظارت قزوین هشدار داده است که اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور تنها یک کمیته انضباطی دارند و آن هم کمیته‌ی انضباطی اتاق ایران است و این احتمالا نشان‌دهنده‌ی توجیه خلاف مقررات هیات نظارت قزوین است.)
در این صورت این هیات خود صلاحیت نظارت بر انتخاباتی را ندارد که در مورد رد صلاحیت‌ها اعمال نظر کرده و انحراف صددرصدی داشته است یعنی از 12 نفر؛ همه‌ی آنها صلاحیتشان احراز شده و بر انجمن نظارت تهران پوشیده نیست که حداقل 10 نفر از این 12 نفر منتقدین وضعیت فعلی مستولی بر اتاق بازرگانی قزوین هستند.
آیین‌نامه‌ این اجازه‌ را داده است که انجمن نظارت بر انتخابات اعضای هیات نظارت قزوین را به دلیل اقداماتشان عوض یا تعدیل کند.
این اقدام؛ گامی در جهت جلب اعتماد بازرگانان و صاحبان صنعت و افکار عمومی قزوین به اتاق بازرگانی قزوین است.
وجود نمایندگان مسوولین طراز اول استان در روز انتخابات در محل اخذ رای می‌تواند اعتماد بازرگانان را تکمیل کند.


چهارشنبه 20 بهمن 1389
07:56:03
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT