تقدیم بودجه‌ی سال 90 شهرداری محمدیه به شورای اسلامی شهر


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر محمدیه، شهردار محمدیه در جلسه‌ی علنی شورای اسلامی شهر محمدیه با اشاره به ایام پیش رو در بهمن ماه گفت: این ماه یادآور عظمت ایران و وحدت ملت آن است و باید درس‌های این ماه همواره مورد توجه قرار گیرد.
مهندس زاهدپور همزمان با تقدیم بودجه‌ی سال 90 شهرداری به شورای شهر و با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تدوین بودجه‌ی سال 90 اظهار داشت: رقم 20 میلیارد تومانی شهرداری که برای بودجه‌ی سال 90 پیش‌بینی شده در حالی است که سال گذشته بودجه‌ی شهرداری 8 میلیارد تومان بوده و تا پایان مهرماه بیشتر از میزان پیش‌بینی محقق شده است.
وی ضمن تشکر از حمایت‌های شورا و تلاش کارشناسان معاونت مالی و پرسنل زحمت‌کش شهرداری بیان داشت: با انضباط مالی که در پیش گرفته‌ایم، تا پایان دی ماه وصول بودجه‌ی شهرداری 75 درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده بوده است.
زاهدپور ادامه داد: بر این اساس رقم بودجه‌ی پیشنهادی سال آینده را 20 میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم که 5/17 درصد معادل سه میلیارد و پانصد میلیون تومان برای هزینه‌های جاری و 5/82 درصد بودجه‌ معادل16 میلیارد و پانصد میلیون تومان نیز برای پروژه‌های عمرانی است.
وی اظهار داشت: بودجه‌ی 20 میلیارد تومانی سال آینده 150 رشد را نشان می‌دهد و 22 درصد از این بودجه، بودجه‌ی جاری و 221 درصد بودجه عمرانی است.
شهردار گفت: سهم ردیف درآمدی به صورت 55/1 درصد بودجه یعنی 310 میلیون تومان از فروش تراکم تامین می‌شود و 15 درصد معادل 3 میلیارد تومان آن از عوارض پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی شده است.
وی بیان داشت: هفت دهم درصد بودجه معادل 150 میلیون تومان از طریق کمیسیون ماده‌ی 100 پیش‌بینی شده است و تامین درآمدی از طریق دریافت وام نخواهیم داشت.
ایرج زاهدپور ادامه داد: در سال 90، بیست درصد بودجه از طریق بخش ساختمان تامین خواهد شد که در مقایسه با سال گذشته 47 درصد افزایش یافته است.دوشنبه 11 بهمن 1389
08:31:23
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT