گزارش
سه شنبه 26 اسفند 1399
شبی برای به آتش کشیدن سنت‌ها
نکاتی درباره تحریف چهارشنبه سوری
گزارش ـ داریوش مرادی: یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که تمامی آیین‌ها و یادمان‌هایی که مردم ایران در هنگامه گوناگون برپا می‌داشتند و بخشی از آنها همچنان در فرهنگ این سرزمین پایدار شده است، با منش، اخلاق و خرد نیاکان ما در آمیخته بود و در همه آنها اعتقاد به پروردگار، امید به زندگی، نبرد با اهریمنان، در قالب نمادها، نمایش‌ها و آیین‌های گوناگون نمایشی گنجانده شده بود.
دوشنبه 25 اسفند 1399
آفتاب فقاهت قزوین
گذری بر زندگینامه‌ی آیت‌ا... محمد مظفری
بخش اول: در جستجوی فرزانگی؛ از قزوین تا نجف
يكشنبه 24 اسفند 1399
دست کوتاه روستاییان و بیمه بر نخیل
ولایت دلایل برخوردار نبودن اکثر روستاییان قزوین از بیمه اجتماعی را بررسی می‌کند
آرش صالحی ـ بیمه‌های اجتماعی به صورت مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌ها برای حفظ و بقای جوامع انسانی و توسعه آنها در مناطق مختلف شهری و روستایی انجام می‌شود. دراین میان مناطق روستایی و عشایری به واسطه موقعیت خاص اکولوژیک و اقتصادی اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارند؛ به همین خاطر در مناطق گفته‌شده، گسترش حوزه نفوذ بیمه در معرض توجه قرار گرفته است. صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر عهده‌دار این مهم، در مناطق روستایی است. با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگ بین تامین اجتماعی و توسعه پیشبرد بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در مناطق روستایی کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، محروم و حاشیه‌ای و برای دستیابی به حداکثری پوشش جغرافیایی و جمعیت، عرضه تسهیلات و حمایت‌های بیشتر و اتخاذ روش‌های خاص ترویجی و مشارکتی ضروری است. از طرف دیگر، برای حل مشکلات ساختاری و اجرایی موجود بر سر راه گسترش پوشش بیمه‌ای جامعه هدف به ارزیابی و اصلاح قوانین و اصلاح روند فعالیت اجرایی صندوق بیمه روستائیان و عشایر نیاز است.
چهارشنبه 20 اسفند 1399
نمایش سنت‌ها یا سنت‌های نمایشی
نفیسه کلهر
دوشنبه 18 اسفند 1399
ترس بزرگ زندگی شما چیست؟
نفیسه کلهر
يكشنبه 17 اسفند 1399
گزارش ولایت از یک روستای تاریخی؛
"اردبیلک"، روستایی باستانی با مشکلاتی دست و پا گیر
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT