نحوه اخذ مالیات مقطوع عملکرد سال 99 خریداران سکه اعلام شد


مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین درخصوص نحوه اخذ مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 خریداران سکه گفت: براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، افرادی که در سال گذشته اقدام به خرید حداکثر 105 سکه از بانک مرکزی کرده باشند مشمول مالیات مقطوع خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، سعید حوائج با اعلام این مطلب، افزود: این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد، مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف بوده و با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارایه شده تعیین خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال‌جاری خواهد بود، تصریح کرد: خریداران یاد شده مکلف هستند تا با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مطالبات متعلق به خود اقدام کنند و در غیر این صورت پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد. مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در خصوص میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه براساس تعداد سکه تحویلی در سال گذشته، یادآور شد: دریافت کنندگان تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نخواهند بود اما از 5 تا 15 قطعه سکه به ازای هر قطعه 000/600/9 ریال، نسبت به مازاد 15 تا 25 سکه به ازای هر قطعه 000/800/12 ریال و نسبت به مازاد 25 تا 125 قطعه سکه 000/000/16ریال به ازای هر سکه مالیات مقطوع خواهد بود. به گفته حوائج، در خصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خرداد ماه سال 1400 ندارند، مالیات تعیین شده حداکثر چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. وی اضافه کرد: اشخاصی که سال گذشته نسبت به دریافت بیش از 105 قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام کرده، صاحبان مشاغلی که براساس سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند و همچنین اشخاصی که مالیات مقطوع این دستورالعمل را به هر دلیل از جمله عدم فروش سکه‌های تحویلی و پذیرش میزان مالیات مقطوع نمی‌پذیرند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر پایان خرداد ماه سال جاری خواهند بود. مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تاکید کرد: مشمولان این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی خواهد بود.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1400
19:52:47
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT