مقاله
يكشنبه 10 آذر 1398
بازار پیام پشت در"دهکده جهانی"
آرش شایسته‌نیاـ دکترای مدیریت رسانه
شنبه 9 آذر 1398
اثر مواد غذایی بر سیگار و ترک آن
ترجمه‌ی: ا ـ امیردیوانی
چهارشنبه 6 آذر 1398
سرطان سینه
زهرا شالی ـ کارشناس مامایی
چهارشنبه 6 آذر 1398
بیماری‌های خطرناک کدامند؟!
نویسنده و مترجم: ا.امیردیوانی
دوشنبه 4 آذر 1398
بازخوانی دوباره سواد رسانه‌ای
نویسنده‌: قاسم کرباسیان
دوشنبه 4 آذر 1398
چند نکته درباره روش سخنرانی معلمان
دکتر کبری درویش پیشه ـ مشاور
دوشنبه 4 آذر 1398
دیابت چیست؟
تهیه و تنظیم: صفیه احمدی‌زاده کارشناس واحد آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین
دوشنبه 4 آذر 1398
جایی که خنده نیز تبعیض قائل شود
نویسنده و مترجم : ا.امیردیوانی
دوشنبه 4 آذر 1398
خشونت خانگی علیه زنان
مهناز اسماعیلی‌ ـ کارشناس ارشد مبانی حقوق و پژوهشگر
دوشنبه 4 آذر 1398
‌روسا عامل ترک کار کارمندان هستند، نه شرایط کاری

سارا غلامی ـ کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT