مقاله
چهارشنبه 17 مرداد 1397
کاش یکی این پنجره‌ها رو باز کنه
زبیده چگینی
چهارشنبه 17 مرداد 1397
گم شدن سهم زنان در ازدحام خبرهای مردانه
آرزو سلخوری
دوشنبه 15 مرداد 1397
نیمه پنهان
مادری و تحصیلات
فریبا پروینیان
دوشنبه 15 مرداد 1397
افغانستان؛ باز هم عرصه تاخت و تاز
سید ابوالفضل هاشمی
دوشنبه 15 مرداد 1397
تیم رسانه‌ای دولت، مدیر رسانه می‌خواهد!
آرش شایسته‌نیا ـ دکتری مدیریت رسانه
سه شنبه 9 مرداد 1397
نقشِ رنگ‌ها در بهبود کیفیت بصری شهرها
نسترن کیوان‌پور
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT