مقاله
دوشنبه 11 مرداد 1400
دشت قزوین، خوزستان آینده
ولی‌اله حسین‌زاده
دوشنبه 11 مرداد 1400
جام جهان نمای ما/ بگو ز حال و روز ما
مصیبت وارده
يكشنبه 10 مرداد 1400
"تهمت و افترا از دیدگاه اسلام و اخلاق"
مهناز اسماعیلی پژوهشگر
شنبه 9 مرداد 1400
دود و دم قلیان‌سراهای قزوین پشت درهای بسته
برخی قلیان‌سراهای قزوین در شگردی جدید برای دور زدن محدودیت‌های کرونایی درهای سفره‌خانه را به ظاهر می‌بندند و با تماس و هماهنگی قبلی مشتریان خود را به داخل راه می‌دهند.
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT