ویژه نامه 1401
دوشنبه 23 اسفند 1400
کلید واژه
سیدحسین بی‌نیاز
دوشنبه 23 اسفند 1400
آدم‌ است دیگر دلش به همین شاید و اگر و … اینها خوش است
سید محمد بهرامی کارگردان، تهیه‌کننده و مجری
دوشنبه 23 اسفند 1400
سرمایه اجتماعی
مریم بیدخام
دوشنبه 23 اسفند 1400
صداهای جان خراش
معصومه ربیعی
دوشنبه 23 اسفند 1400
در چیستی و چرایی شعر به وقت قرن جدید
 مجید بالدران
دوشنبه 23 اسفند 1400
پیت‌هایی پر از تنهایی
حسن لطفی
دوشنبه 23 اسفند 1400
پایان مدیریت بانوان
مهدیه‌سادات قافله‌باشی
دوشنبه 23 اسفند 1400
بهار سیاست‌زده اقتصاد
داریوش مرادی
دوشنبه 23 اسفند 1400
اعتماد عمومی
عباس نیکویه
دوشنبه 23 اسفند 1400
قزوین شهری زیبا و ناشناخته
سردبیر ـ مهناز اسماعیلی
دوشنبه 23 اسفند 1400
مدیران به رفتن گرفتند ساز...
وحید حاج سعیدی
دوشنبه 23 اسفند 1400
درباره جهاد تبیین
مدیر مسئول و صاحب امتیاز ـ سیدعبدالعظیم موسوی
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT