مدیرکل حراست استانداری قزوین منصوب شد


طی حکمی از سوی محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین، امین گلدوزها به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری منصوب شد.

سه شنبه 3 خرداد 1401
03:17:33
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT