روزهای جامانده در تقویم


مرتضی رویتوند
در تقویم یا رویدادهای مهم را می‌نویسند یا روزها را به نام موضوعی نامگذاری می‌کنند تا همگان به آن موضوع توجه کنند. اما در تقویم با اینکه همه رویدادها و موضوع‌های ملی و جهانی که در خود دارد چندین روز مهم جا افتاده است. نگارنده در این یادداشت سعی می‌کند به روزهایی که در تقویم نیامده و یا خوب به آن‌ها پرداخت نشده است، اشاره کند. روز جهانی قاصدک: آیا از قاصدک زیباتر داریم؟ خیر! پس لازم است یک روز از تقویم را به این زیبایی بی‌تکرار اختصاص دهیم تا در آن روز مقام والای قاصدک را پاس بداریم. روز جهانی خورشید: در مورد جایگاه بی‌رقیب خورشید که بحثی نیست. روز جهانی خودِ خورشید: جدا از آن‌که خورشید به یک روز خاص نیاز دارد تا همه به اهمیت آن پی ببرند، یک روز هم باید به نام خودِ خورشید باشد تا با خورشید دیگری اشتباه گرفته نشود. روز جهانی باران: باران همین زیبایی لطیف. یک یا چند روز باید به نام باران باشد تا ببارد و دنیا زیباتر شود. روز جهانی قیمه: بله قیمه. غذا به این خوشمزگی حتما به یک روز به نام خودش نیاز دارد. روز جهانی رنگ توسی: رنگ زیبایی است پس یک روز حقش است. شاید لازم باشد در این روز همه دنیا توسی شود. روز جهانی رنگ سورمه‌ای: این هم رنگ زیبایی است. جای دوری نمی‌رود در این روز همه دنیا سرمه‌ای شود. روز جهانی گربه: به گمانم چنین روزی داریم اما نیاز است بیشتر به گربه‌ها توجه کنیم. در این روز همه ما باید گربه‌ها را دوست داشته باشیم. روز جهانی بَبر: چه‌قدر این موجود زیباست. شاید خشن باشد اما بسیار مهربان و بااحساس و دلرباست. قطعا تنها یک ببرشناس چون نگارنده به اهمیت و مقام والای ببر واقف است. در واقع قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. خلاصه حتما باید یه روزی به نام ببر داشته باشم. روز درون: منظور از این روز آن است که هر آدمی یکی دیگر از خودش درونش است. مثلا اگر یک نفر قاصدک باشد حتما یک قاصدک درون هم دارد. به این درون باید بسیار توجه کرد و یک روز برایش داشته باشیم. روز جهانی مورچه: شکی در این نیست که مورچه به این زحمت‌کشی و زیبایی یک روز باید به نامش باشد. و مهم‌ترین روز تاریخ: روز کسی که دوستش داریم که می‌شود همه روزهای تقویم!

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
03:13:53
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT