شغال همه شمول


دکترسیدعلی شهروزی کارشناس ارشد مدیریت دولتی
اکنون طالب‌های افغان که همفکران سایر طالبان در سایر کشورها هستند، دچار مشکلات عدیده شده‌اند، همان‌طور که از قبل حدس زده می‌شد. مشکل بزرگ آن‌ها که با لباس‌های فاخر و سرپیچ‌های رنگارنگ جهان را به تمسخر گرفته‌اند، یکی آمدن سرما و گرسنگی و بی‌آذوقگی ملت بزرگ افغانستان است، که فاجعه‌ای انسانی است. ممکن است به ملت و دولت ما خرده گرفته شود که چرا در مورد افغانستان دخالت می‌کنیم. پر واضح است که به هزار و یک دلیل مشکلات افغانستان مشکل ما نیز هست. یکی اینکه مرز طولانی با آن‌ها داریم؛ دیگر اینکه بیشترین کشور مهاجرپذیر افغانی ما هستیم و از همه بالاتر افغانستان پاره جدا شده تن ایران است. بخش مهم فرهنگی حوزه تمدنی ایران، افغان‌ها و تاجیکان هستند. اکنون غیر از سرما که کشور عمدتاً کوهستانی افغانستان را به مخاطره انداخته است، داعش هم افغانستان را آلوده به حضور وسیع خود کرده است. گروهی که از نظر تاکتیک و استراتژی و اعتقادات به ظاهر دینی به شیوه طالب‌ها هستند. داعشیان، آرامش قبرستانی طالبان به‌قدرت رسیده را هر روز بیشتر از دیروز به خطر می‌اندازند. معتقدان شست‌وشوی مغزی داده شده داعش افغانستان هر روز در صدد ترور و قتل مردم بی‌گناه افغان هستند. برای داعش کشتن دانش‌آموز در مدرسه همان ثوابی را دارد که کشتنن نمازگزار در مسجد. به‌نظر داعش همه مردم به جز خودشان، حتی طالبان که تا همین دیروز و حتی همین امروز مثل آن‌ها هستند، با حدوث کمترین اختلاف اکنون مستحق مرگند. جهان داعشی و طالبانی حتی در تصور هم رنج‌آور است. امروز مبارزه با داعش و داعشی‌گری یک وظیفه انسانی است. دل انسان باید نه تنها بر کشته‌شدگان بی‌گناه به دست داعش که در مسجد و مدرسه و در کوچه و خیابان کشته می‌شوند، بسوزد بلکه باید غمخوار انسان‌هایی باشد که شست‌وشوی مغزی می‌شوند تا با کشتن انسان‌های دیگر و خویش، خود را به بهشت برسانند. مثلی در مازندران ما رایج است که می‌گوید: «شغال بیشه مازندران را ندرد جز سگ مازندرانی». غمگنانه امروز داعش‌ها در مقابل طالبان که هم شیوه و همفکر و همکار سابقشان هستند، ایستاده‌اند ولی دیگر نه بیشه، بیشه مازندران است و نه سگ و شغال مازندرانی‌اند. شغال‌هایی همه شمول که مبارزه با آن‌ها نیازمند عزم جهانی و اتحاد همه ملل در مقابل جهل و خرافه و آدم‌کشی است.

چهارشنبه 3 آذر 1400
04:15:59
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT