تقویت تیم‌های پایه و استفاده از ورزشکاران بومی در والیبال بانوان در اولویت است


گروه ورزش ـ نایب رئیس هیات والیبال قزوین گفت: تقویت تیم‌های پایه، استعدادیابی، استفاده از ورزشکاران بومی در اولویت برنامه‌های هیات والیبال در بخش بانوان است.
فاطمه غفوری در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه والیبال بانوان به برنا اظهار داشت: حدود سه هفته است که این مسئولیت را پذیرفته‌ام و برای این که برنامه‌ریزی مدونی داشته باشیم مطالعات فنی و ارزیابی‌های خوبی صورت گرفته تا نقاط ضعف و قوت این رشته در بخش بانوان مشخص شود. وی بیان کرد: در ارزیابی فنی و کارشناسی صورت گرفته مشخص شد سهم بانوان در ارتقای جایگاه والیبال استان بسیار کم بوده و این خلاء باید جبران شود. غفوری تصریح کرد: باید استعدادهای ورزشی بانوان در استان شناسایی شود و سپس برای پرورش آنها برنامه‌ریزی کنیم. نایب رئیس هیات والیبال استان قزوین گفت: در حال حاضر زحمات زیادی برای تیم والیبال صورت گرفته و شورای شهر و شهردار حمایت‌های خوبی داشته‌اند اما تعداد افراد محلی و بومی در تیم بسیار محدود است. وی بیان کرد: به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در این بخش ریشه‌ای نبوده و با جذب بازیکن غیربومی بیشتر دنبال نتیجه‌گیری در کوتاه‌مدت بوده‌اند در حالی که برای آینده ورزش والیبال در استان باید روی تیم‌های پایه و افراد بومی بیشتر حساب کنیم. رئیس بخش بانوان والیبال قزوین اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در فصل جدید مدیریت 4 ساله در هیات والیبال بانوان، تمرکز بر روی ورزشکاران بومی خواهد بود تا تیم‌های پایه را هم تقویت کنیم. وی اضافه کرد: اعتقاد دارم 90 درصد بازیکنان تیم والیبال قزوین باید از ورزشکاران داخل استان و 10 درصد از سایر استان‌ها انتخاب شود تا بتوانیم ورزشکاران محلی را تشویق کرده و استعدادهای نهفته را شکوفا کنیم. غفوری گفت: پراکندگی در استان هم زیاد است و استعدادها در سایر مناطق دیده می‌شود لذا باید بستر فعالیت ورزشی در رشته والیبال را در همه نقاط مهیا کنیم تا هر ورزشکار علاقمندی که در خارج از مرکز استان هم هست امکان بروز شکوفایی خود را داشته باشد و ما هم بتوانیم آنها را شناسایی و حمایت کنیم. نایب رئیس هیات والیبال قزوین یادآور شد: به زودی کمیته استعدادیابی را فعال خواهیم کرد و با توجه به این که مربیان و داوران بین‌‌المللی خوبی در والیبال داریم روی استعدادیابی تمرکز خواهیم کرد. وی تصریح کرد: همچنین به تیم‌های پایه توجه جدی خواهیم کرد تا تیم‌های جوانان و نوجوانان تقویت شوند و آینده این رشته را تضمین کنیم. غفوری اظهار داشت: ضمن برگزاری جلسه با نواب شهرستان‌ها، کانون‌ها را فعال می‌کنیم و برای ساماندهی بانک اطلاعاتی ورزشکاران و متمرکز شدن آن اقدام خواهیم کرد. وی گفت: به نظر می‌رسد سیستم بخش بانوان در والیبال منظم نیست و این نقص باید برطرف شود. غفوری اظهار داشت: چشم‌انداز ترسیم شده در دوران مسئولیت اینجانب شناسایی استعدادها، ساماندهی ورزشکاران، تقویت تیم‌های پایه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌‌مدت است و در این میان به حضور ورزشکاران بومی اهمیت ویژه خواهیم داد.

سه شنبه 29 تير 1400
02:39:23
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT