آیاصدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟


ـ یکی از نکات قانونی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که استفاده از صدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل محسوب نمی‌شود.
ـ اما باید به این نکته توجه داشت که این موضوع به معنای بی‌اعتباری و از اعتبار ساقط شدن صدای ضبط شده در محکمه نیست، زیرا برخی قضات و حقوقدانان صدای ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا دلیلی برای اثبات اتهام رخ داده یا تبرئه متهم می‌دانند. ـ اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا دلیل شرعی و قانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده می‌تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به قاضی کمک کند. ـ علاوه بر این موارد اگرصدای منتسب به شخص، انکار یا تکذیب شود و نتوان پس از انکار انتساب و صدا را به فرد ثابت کرد این صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه ساقط می‌شود. گردآوری: کتایون همایونی

شنبه 11 ارديبهشت 1400
03:53:20
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT