ساماندهی خیابان‌های قزوین


برخی از خیابان‌های شهر قزوین با هدف نظم‌دهی و تسهیل در ترافیک و عبور و مرور شهروندان توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین ساماندهی شدند.
به گزارش ولایت، علیرضا شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین، با بیان این مطلب اظهار کرد: راسته‌های شغلی از جمله مرغ و ماهی‌فروشان در خیابان‌های شهید سلیمانی‌(نوروزیان)، باغ دبیر دانشگاه، لباس‌فروشان در خیابان خیام، شهید بابایی و پادگان، میوه‌فروشان در ملاصدرا، بلوار اسدآبادی، شهید منتظری و پادگان، و چندین راسته دیگر توسط این سازمان ساماندهی شدند. وی با اشاره به اینکه کسبه خیابان‌های خیام، شهید بابایی، شهید سلیمانی، ملاصدرا، پادگان، آیت‌اله کاشانی، شهید منتظری و بلوار اسدآبادی قزوین به دلیل عدم نظارت و بساط‌گستری خودجوش، وضعیت نامناسبی داشت، خاطرنشان کرد: همین امر منجر به اجرای ناهماهنگ‌شده و در نهایت با به وجود آمدن مشکلات ترافیکی و مسائل دیگر باعث ناراحتی شهروندان و به خصوص نارضایتی ساکنین اطراف این ‌خیابان‌ها شده بود و ضرورت داشت تا ‌اجرای طرح ساماندهی در آنها اجرا می‌شد. این مقام مسئول افزود: در این ساماندهی، ترافیک شدید خیابان‌های مجاور که ناشی از بساط گستری ناهماهنگ به وجود آمده بود، با هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت ساماندهی سازمان حل شده و صنوف‌های مختلف در مکان‌های مشخص با تدابیر خاص جانمایی شده ‌است. به گفته‌ی شمسینی این امر باعث تسهیل در شریان اصلی، خیابان‌ها و پیاده‌روهای اطراف شده است.

دوشنبه 11 اسفند 1399
04:52:36
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT