ستون: من بگم؟


از زبان بچه‌ها هادی افشار ـ مربی مهدکودک
ای داد و بیداد! من نمی‌دونم آخه دیگه به چه زبونی بگم ... باباجان، مامان جان مگه به بچه آدم چند بار یه حرفی رو می‌زنن. عه ... ما بچه‌ها دیگه داریم به شما بزرگترا شک می‌کنیم، یا بدقول هستید که همش دارید می‌زنید زیر حرفتون که به بچه آدم بایست یک حرفی رو زد ... یا اصلا شما بچه آدم نیستید و هی ما باید یه چیز رو بگیم به شما ... الان چرا هی می‌گید : نزن، نزن، بسه سرمون رفت، عزیزم نزن، خراب میشه نزن ... بابا جان می‌بینی که من دارم می‌زنم چرا هی میگی نزن ... مامان جان وقتی می‌بینی اصرار به زدن دارم چرا بیخود هی میگی نزن نزن، هم زبون خودت درد بیاد هم گوش من!!! نه واقعا چرا! اصلا اون موقع که داشتید این ساز رو می‌خریدید چرا به این جاهاش فکر نکرده بودید، وقتی ساز و خریدید و با خوشحالی دادیدش به من خب منم می‌خوام جواب دوست داشتنتون رو با ساز زدن بدم ... همش می‌گید گوشمون رفت، سرمون رفت ... بابای من، مامان من ... چرا به چیزهای بهتری که من دارم بهتون میگم گوش نمی‌دید و فقط این صدا که میره تو گشتون رو بهم برمی‌گردونید ... من با زدن این ساز می‌خوام به شما بگم: این یک ساز فوتی هستش، که با فوت کردن تووش صداش در میاد. وقتی محکم فوت کنم صداش بلندتر میشه و وقتی آرام فوت کنم صداش کمتر میشه. وقتی اونورش فوت می‌کنم صداش کلفت میشه، وقتی اینورش فوت می‌کنم صداش نازک میشه. صداش بامزه و خنده داره و فکر کنم برای جشن تولد و عروسیا میزننش. و تو فیلم‌های خنده‌دار هم تو آهنگاش هست. اما شما اصلا گوشتون بدهکار نیست، فقط می‌گید نزن نکن نریز نپاش نرو نیا نخور و همش نه نه نه ... که تو موسیقی بهش میگن: ساز مخالف! راستش رو بخواهید من وقتی شما می‌گید نه نه نزن، بیشتر خوشم میاد تا بزنم. آخه تو موسیقی چیزهایی این شکلی داریم مثل سوال و جواب، ناز و نیاز، که همین شکلی هست هی این می‌زنه اون یکی با ساز دیگه جواب میده نه، این میگه نه. اون میگه آره ... اینقدر می‌گن تا تند تند تند میشه، صداشون میره بالا شبیه دعوا و داد بیداد شما آخرش هم صداهاشون میره تو هم و به نظر من خیلی خنده‌دار میشه ... بعد همه مردم که رفتن تماشا براشون دست می‌زنن. اصلا بیاید ما هم بریم تو کوچه من سازمو بزنم شما هی بلند بلند و اول یواش بعد تند تند بگید نه نه نزن، منم هی صداشو تند و زیاد کنم آخرش مردم کیف کنن برامون دست بزنن. بعد شما ببینید چقدر این ساز دهنی کیف داره و همه رو خوشحال می‌کنه. شما آدم بزرگا واقعا کارای الکی می‌کنید انگار اصلا فکر ندارید. مثلا سر همین ساز فوت کردن من که آخرش می‌گید دیگه تو از شورش رو درآوردی میاید ساز منو می‌گیرید می‌ذارید یک جایی که من نبینم بعد من گریه می‌کنم و خوابم می‌بره. بعد صبح من بیدار می‌شم می‌بینم ساز کنار بالشمه و می‌گید وای خدایا ببین سازت اومده باهات آشتی کرده. منم هیچی نمیگم. ولی مگه من با سازم قهر کرده بودم اصلا، تازه مگه ساز فوتی پا داره که شب بیاد پیش من؟ بعد ساز مگه آدمه که بخواد آشتی کنه! اونوقت می‌گید بزن بزن، منم الکی می‌زنم، دوتایی سر تکون می‌دید می‌گید وای آفرین چقدر خوب می‌زنی، ببین یاد گرفتی، آره ببین دیگه سرمونو درد نمیاره ... وای که من خندم می‌گیره از این همه بی‌فکری و بچه بازی‌های شما!

دوشنبه 4 اسفند 1399
04:49:06
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT