(تنها در جبهه خارج و جبهه داخل)


انقلابیون اکنون؛ ضمن اینکه باید مرارت‌های حرکت خلاف جهت آب را تحمل کنند؛ در جبهه داخل هم همواره باید به تزکیه و پالایش جبهه از کسانی بپردازند که مثل زالو به مملکت چسبیده‌اند و سودی غیر از تخریب چهره نظام ندارند.


نهضت امام قبل از پیروزی اگرچه با تهدید و زندان و شکنجه مواجه بود؛ اما با فاصله‌ای که از دین به قدرت‌فروش و همچنین متحجرین احمق داشت؛ در مسیر بالندگی و ترقی پیش می‌رفت.

امام می‌فرمایند: «خون‌دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است؛ هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است ... » (صحیفه نور، جلد 1، ص 92)

£

بنابراین تفکر انقلابی امام خمینی هم‌جهت با رود خروشان ضداستبداد و ضد استعمار حرکت می‌کرد و حضور متفکرانی مثل شریعتی و شهید مطهری در حوزه و دانشگاه راه انقلاب امام را تئوریزه می‌کردند.

به حرکت امام نمی‌توانستند انگ تخدیر جامعه بزنند که در خدمت قدرت نبود. نمی‌توانستند انگ تحجر بزنندکه ضد متحجرین بود. نمی‌توانستند مارک تروریسم بزنند زیرا ترور و جنگ‌ مسلحانه را امام تا روز پیروزی انقلاب و بعد از آن تقبیح می‌کرد.

به امام نمی‌توانستند بگویند اهل خرافات است. نمی‌توانستند قدرت طلب و مال اندوز بگویند، لذا حرکت امام چنان سرعتی در پذیرش عمومی گرفت که در کمتر از دو سه سال جزیره امن آمریکا و ژاندارم منطقه را فرو ریخت.

£

امروز اما انقلابیون، همان‌گونه که گفتیم خلاف جریان رودخانه شنا می‌کنند. در مقابل اشغال سوریه نمی‌توانند سکوت کنند. در مقابل اضمحلال عراق سکوت نمی‌کنند. در برابر نسل‌کشی فلسطینیان و مردم یمن نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند، در حالی که روشنفکران  هم جهت دیروز، همگی جاخالی کرده‌اند و به اردوی قدرت آمریکا پیوسته‌اند.

چریک‌های جنگ مسلحانه و انقلابی‌نماهایی که آن روز حرکت امام را نهایتا محکوم به سازش با آمریکا می‌دانستند، امروز در آمریکا نشسته‌اند و با صدای آمریکا و صدای انگلیس مصاحبه و ایران را به لجبازی محکوم می‌کنند.

منافع انسانی را در عراق و سوریه و یمن نادیده می‌گیرند و به ظاهر منافع ملی چسبیده‌اند و آن را چنان تعریف می‌کنند که در دنیای امروز باید جایت را حفظ کنی و سهم‌ات را از رفاه و نفت و اقتصاد و تجارت و رشد اقتصادی ببری! به تو چه مربوط است که اسرائیل نسل‌کشی می‌کند. به تو چه مربوط است که عربستان روی کودکان گرسنه بمب می‌ریزد.

آن‌هایی که افتخار می‌کردند که یک روز در کمپ الفتح  فلسطین آموزش اسلحه دیدند و با اسرائیل مبارزه کردند؛ امروز تفسیر می‌کنند که اسرائیل یک کشور شناخته شده توسط سازمان ملل است و هر کس با او مبارزه کند تروریست است.

اسرائیل اگر در سوریه و ایران و  هر کجا ترور می‌کند؛ از خودش  دفاع کرده است؛ اما مردم غزه اگر سنگ پرت کنند طرف سرباز متجاوز اسرائیل، تروریست هستند.

آنکه اول انقلاب به برکت انقلاب و بعد از ساخت دو تا فیلم سینمایی ادعا می‌کرد که با شخصی مثل بیضایی حاضر نیست در یک لانگ شات قرار بگیرد؛ بس که انقلابی است! امروز به شاهزاده رضا پهلوی نامه می‌نویسد و گلایه می‌کند.

آنان که فساد و  اختناق و شکنجه پهلوی را لایق گلوله و جنگ مسلحانه می‌دانستند؛ امروز با شاهزاده جلسه می‌گذارند که بعد از براندازی، ایشان شاه بشود یا رئیس جمهور!!

کسانی که هنوز هم منافقانه تظاهر به حجاب می‌کنند؛ و آنان که ارزش زن را به حضور اجتماعی و نه نمایش سکس می‌دانستند امروز از هر فسادی و هر حرکت هنجارشکنانه‌ای به عنوان دفاع از زن حمایت می‌کنند.

£

از این سو انقلابیون، اکنون تحت فشار نفوذی‌های خودی هم هستند. آن متحجرین که امام از آنان خون دلی خورده بود که از رضا‌خان نخورده بود، اکنون کجا هستند؟

«در حوزه و دانشگاه‌ها مقدس‌نماها‌... با تزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلام را نابود می‌کنند این‌ها با قیافه‌های حق به جانب و طرفدار دین و ولایت، همه را بی‌دین معرفی می‌کنند باید از شر این‌ها به خدا پناه بریم.» (صحیفه نور، جلد 5 ح، ص 235)

آن روحانیونی که امام می‌فرمود حقوق بگیر حتی اوقاف نباشند که مبادا دولتی شوند، اکنون کجا هستند؟ انقلابیون، امروز تازه به دوران رسیده‌ها و ژن‌های خوب از خود متشکر و خودشیفته را کجای دلشان بگذارند؟ با آقازاده‌های اختلاس‌گر چه کنند و با انقلابی‌زاده‌های غرق در فساد چه کنند؟...

£

مصائب انقلابیون اکنون یکی و دو تا نیست. از یک جناح و یک سمت و سو نیست. انقلابیون پیرو راه امام، امروز تنها هستند و در تنهایی‌شان مقاومت می‌کنند. دست خدا به همراهشان.

£

 

 

 

 


يكشنبه 7 بهمن 1397
05:04:52
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT