تهدید، بخشی از دیپلماسی است


عده‌ای به سخنان قاطع و محکم ریاست جمهوری در برابر تهدیدات ترامپ خرده می‌گیرند و می‌گویند تا امکان مذاکره و دیپلماسی وجود دارد؛ نباید سخن از جنگ به میان آورد.
واقعیت این است که تسلیحات نظامی بیشتر از آنکه برای جنگ ساخته شده باشد به کار ایجاد شرایط دیپلماتیک نابرابر می‌آید. مذاکره یعنی معامله. یک امتیاز بدهید و یک امتیاز بگیرید. اما تهدید باعث می‌شود مذاکره زیر سایه قدرت نظامی صورت بگیرد و نه یک امتیاز بلکه امتیازها بدهید تا سایه جنگ از سرتان برداشته شود. ( این غیر از خام اندیشی نیست که ایران را در محاصره نظامی قرار دهند و با تهدیدات و ایجاد ذهنیت. نظام اقتصادی داخلی را در کوتاه مدت ناپایدار کنند؛ تهدید کنند و همسایه‌ها را تسلیح نمایند و آنگاه پاسخ به آن‌ها را با لحن خودشان غیردیپلماتیک بدانیم. این دیپلماسی که در ذهن بعضی از تکنوکرات‌ها نقش بسته در یک کشور انقلابی کاربردندارد. دنیای در تسخیر نظم نوین جهانی که زیر برق خیره کننده دیپلماسی مدرن خودنمایی می‌کند؛ چیزی به غیر از ادبیات لمپنی شیتیل‌گیری باج‌گیران سرگردنه نیست. این سخنان با دعوت ترامپ و پمپئو زیر سایه تهدیدات نظامی و تحریم‌های نفتی کوچک‌ترین تفاوتی ندارد؛ تنها زبانش متفاوت است. آن به زبان کوچه و بازار این به زبانی که در آکادمی‌های دیپلماسی آموزش داده‌اند! در زبان دیپلماسی، زیر سایه تهدید؛ ظاهر قضیه حفظ می‌شود؛ اما شما باید همه آنچه را که پس از جنگ تقدیم کنید؛ قبل از درگیری سالم تحویل بدهید. با حکومت خودتان هم مشکلی ندارند. حقوق بشر و زندان و ایدئولوژی و غیره فقط برای آماده کردن میدان دیپلماسی برای به چنگ آوردن بدون هزینه دستاوردهاست. اگر محصول حاصل شد؛ کسی کاری ندارد در حکومت داخلی عربستان و مصر و لیبی و غیره چه می‌گذرد. نه تنها با ایدئولوژی مشکلی ندارند؛ بلکه آپارتاید مدرن را در اسرائیل تایید می‌کنند و یهودیت را به عنوان دین مردم فلسطین اشغالی به رسمیت می‌شناسند. ( اینکه چه کردیم که در اینجا قرار گرفته‌ایم و چرا باید الفبای یک حکومت انقلابی را پس از چهل سال به اپوزیسیون داخلی تذکر بدهیم؛ بماند برای فرصتی دیگر؛ اما بدانیم و بدانید که تاجر، جنگی واقعی را شروع نمی‌کند و در دامش هم نمی‌افتد؛ زیرا جنگ طرف برد ندارد. خصوصا جنگی که به هیچ وجه نتوانی زمان پایان آن را برآورد کنی. اما شیر وقتی در محاصره قرار می‌گیرد و گوشه رینگ، چاره‌ای جز تکیه به پنجه و دندانش ندارد. و این تذکر بجایی بود که روحانی داد که با دم شیر بازی نکنند. عشق حقیقی است مجازی مگیر این دم شیر است به بازی مگیر

شنبه 6 مرداد 1397
04:36:43
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT