مقاله
چهارشنبه 11 مهر 1397
تلخ اما واقعی!
مهسا رمضانی
سه شنبه 10 مهر 1397
نیم نگاه
جعل اسکناس و چک‌ و پیامدهای عمومی آن
دوشنبه 9 مهر 1397
رییس خوب، چه ویژگی‌هایی دارد؟
گردآورنده: زهرا جمالی
دوشنبه 9 مهر 1397
نادیده گرفتن حقوق زن در قانون مدنی
فریبا پروینیان
يكشنبه 8 مهر 1397
تحلیل یک شوخ طبعی
آرش شایسته‌نیا ـ دکتری مدیریت رسانه
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT