مقاله
دوشنبه 15 مرداد 1397
افغانستان؛ باز هم عرصه تاخت و تاز
سید ابوالفضل هاشمی
دوشنبه 15 مرداد 1397
تیم رسانه‌ای دولت، مدیر رسانه می‌خواهد!
آرش شایسته‌نیا ـ دکتری مدیریت رسانه
سه شنبه 9 مرداد 1397
نقشِ رنگ‌ها در بهبود کیفیت بصری شهرها
نسترن کیوان‌پور
سه شنبه 9 مرداد 1397
برای آرام کردن نوزاد چه باید کرد؟
گردآورنده: الهام صباحی
دوشنبه 8 مرداد 1397
عراق؛ بهار عربی یا اعتراض مردمی
سید‌ابوالفضل هاشمی
دوشنبه 8 مرداد 1397
مادری و اشتغال
فریبا پروینیان
دوشنبه 8 مرداد 1397
آپارتمان‌سازی و ضرورت نظارت دائم بر وضعیت ایمنی آنها
علیرضا رحیمی ـ کارشناس ایمنی
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT