مقاله
چهارشنبه 22 شهريور 1396
همه چیز از کتابخانه عارف شروع شد

حسن لطفی

دوشنبه 20 شهريور 1396
بازآفرینی شهری پایدار؛ گامی مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی

مهندس‌نریمان مصطفایی

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

يكشنبه 19 شهريور 1396
الموت، در مسیر یونسکو؛ اما...

دکتر حمیده چوبک‌ ـ مدیر پایگاه میراث فرهنگی الموت

يكشنبه 19 شهريور 1396
قلعه عقاب، دژ تسخیرناپذیر

مهتاج رسولی

يكشنبه 19 شهريور 1396
بازپرس، روزنامه‌ پراهمیت سال‌های دور قزوین

عارفه نژادبهرام

دوشنبه 13 شهريور 1396
خانواده و نقش محوری در پیشگیری از جرم

علیرضا جوادی

شنبه 11 شهريور 1396
آگاهی و آموزش بهترین راهکار پیشگیری از معلولیت‌ها

فرزانه رستمی ـ کارشناس روانشناسی

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT