مقاله
دوشنبه 13 اسفند 1397
آنچه این روزها در مدارس هیات‌امنایی قزوین می‌گذرد
وقتی پول حرف اول و آخر را می‌زند
آرزو یارکه سلخوری ـ ایسنا: طبق سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش هدف از تاسیس مدارس هیات‌ امنایی، استفاده از مشارکت‌های مردمی برای خودگردان کردن مدرسه است، اما متاسفانه روند تشکیل این نوع مدارس در خیلی از مناطق رعایت نشده و به‌جز دریافت شهریه، ارائه خدمات مدارس هیات ‌امنایی با مدارس عادی تفاوتی ندارند.
دوشنبه 13 اسفند 1397
بیش‌فعالی در بزرگسالان، اختلالی تاثیرگذار
زهرا (الهه) علیخانی، روانشناس بالینی
يكشنبه 12 اسفند 1397
سلامت مردان، موضوعی فراموش شده!
اعظم بهرامی
شنبه 11 اسفند 1397
تاریخ شفاهی
در محضر علی اکبر خان قزوینی (دهخدا)
سیدمحمد دبیرسیاقی
شنبه 11 اسفند 1397
دبیرسیاقی، آبروی مکتب دهخدا
حسین میرزانیا
شنبه 11 اسفند 1397
علی‌اکبر خان قزوینی؛ از تبعید تا مرگ
فاطمه کرم‌پور
چهارشنبه 8 اسفند 1397
آفرینش یک لبخند

مرتضی رویتوند

 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT