مقاله
يكشنبه 16 مهر 1396
قزوینی بیاموزیم!

مینا حاجی شفیعی

شنبه 15 مهر 1396
اجازه خانم! ما تشنمونه!

لیلا روغنگیر قزوینی

شنبه 15 مهر 1396
عامیانه
قوچاق و قوچاق فرنگی!

علی‌اصغر یوسف گمرکچی

سه شنبه 4 مهر 1396
همیشه پای یک زن در میان است!

صدیقه ملایی

سه شنبه 4 مهر 1396
نقش زن در تربیت کودک

نادر میرزایی

دوشنبه 3 مهر 1396
نشاط اجتماعی، گمشده روزگار ما

زهرا جباری

گسترش شهرنشینی، دسترسی بیشتر به فناوری، مشغله‌های فراوان، تحمیل استرس‌های متعدد بر افراد، تعامل فرهنگی بالا و خطر تضعیف هویت فرهنگی، کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم و افزایش اختلالات روانی، از ویژگی‌های جامعه امروزی و زندگی به اصطلاح مدرن است. بعضی از جامعه شناسان براین عقیده اند که جامعه ایرانی آن اندازه که باید و شاید شاد نیست و از نبود بسترها و زمینه‌های لازم برای ابراز شادمانی به شکل جمعی و عمومی رنج می‌برد. به عبارت دیگر در جامعه، شیوه‌های شناخته شده و متعارف محدودی برای شادمانی‌های همگانی وجود دارد و در برخی مواقع این شادمانی عمومی در تعارض با نظم و امنیت اجتماعی قرار می‌گیرد.

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT