مقاله
يكشنبه 2 تير 1392
قاصدک
خدا رو شکر‌، کاندیدای ما رای آورد!
وحید حاج سعیدی
شنبه 1 تير 1392
خواص چای نعناع
ترجمه‌ی: اعظم عباسی
چهارشنبه 29 خرداد 1392
یادداشت
شیوه‌ی تبلیغات انتخابات شوراها به کدام سو می‌رود؟
دکتر فرزاد زجاجی ـ کاندیدای چهارمین دوره‌ی انتخابات شورای اسلامی شهر قزوین
سه شنبه 28 خرداد 1392
تاملی در زندگانی امام سجاد (ع)
سید‌مصطفی علوی
سه شنبه 28 خرداد 1392
نقش چای در قیمت گذاری خودرو!؟
وحید حاج‌سعیدی
سه شنبه 28 خرداد 1392
به مناسبت 29 خرداد سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی
متفکری جاویدان دکتر علی شریعتی
مهناز اسماعیلی ـ کارشناس ارشد مبانی حقوق
يكشنبه 26 خرداد 1392
عذر‌خواهی نقدی!
وحید حاج‌سعیدی
يكشنبه 26 خرداد 1392
مدیریت پسماند‌های شهری و بیمارستانی
نویسندگان:
سید احمد میرکریمی (‌کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست‌، فعال در کارخانه تاژ)
خاطره نعمت‌گرگانی(کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست‌، مدرس موسسه آموزش عالی علامه دهخدا)
Kh.gorgani@yahoo.com Email:
شنبه 25 خرداد 1392
احیای شیر ایرانی!
وحید حاج‌سعیدی
شنبه 25 خرداد 1392
ویتامینی علیه عصبانیت
عباس ربیعی ـ کارشناس
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT