مقاله
يكشنبه 13 اسفند 1391
مدیریت بر مبنای هدف در سازمان‌های امروزی
اعظم صمدی ـ کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شنبه 12 اسفند 1391
امضای دیجیتال
تهیه و تدوین‌: محمد نوروزی ـ کارشناس مسوول امور مالی ادار‌ه‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
شنبه 12 اسفند 1391
ملاحظاتی درباره حکم ناصرالدین شاهی
با تشکر از استاد گرانقدر حاج کریم باریک‌بین که کپی این حکم را در اختیار روزنامه قرار دادند
سیدعبدالعظیم موسوی
شنبه 12 اسفند 1391
مکاشفات و مداخلات!
باشگاه پرورش افکار!
پوریا حاجی‌کریمی
پست الکترونیک: pouria.hajikarimi@gmail.com
شنبه 12 اسفند 1391
مشاوره در مثنوی مولوی
تهیه و تنظیم: شهلا صفرپور
سه شنبه 8 اسفند 1391
مکاشفات و مداخلات
بوی خوش نظرسنجی!
پوریا حاجی‌کریمی پست الکترونیک: pouria.hajikarimi@gmail.com
سه شنبه 8 اسفند 1391
مدیر بودن سخت یا آسان؟!
نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی
تهیه و تنظیم: زهرا چنگیزدوست ـ رئیس امور اداری سازمان امور اقتصادی و دارایی
يكشنبه 6 اسفند 1391
چرا باید متصدیان مواد غذایی کارت تندرستی داشته باشند؟
دکتر میترا راجی ـ مهندس فاطمه امامی
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT