مقاله
سه شنبه 15 اسفند 1391
راه‌های مبارزه با فساد اداری و نقش دستگاه‌های نظارتی در برخورد با آن
محمد نصیری ـ کارشناس مسوول ارزیابی عملکرد استانداری قزوین
دوشنبه 14 اسفند 1391
تکماش نیازمند حمایت همه‌ی مدیران استان
 محمد بهرامی
يكشنبه 13 اسفند 1391
مکاشفات و مداخلات
زنده زنده در گور!
پوریا حاجی‌کریمی
Pouria.hajikarimi@gmail.com
يكشنبه 13 اسفند 1391
مدیریت بر مبنای هدف در سازمان‌های امروزی
اعظم صمدی ـ کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شنبه 12 اسفند 1391
امضای دیجیتال
تهیه و تدوین‌: محمد نوروزی ـ کارشناس مسوول امور مالی ادار‌ه‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
شنبه 12 اسفند 1391
ملاحظاتی درباره حکم ناصرالدین شاهی
با تشکر از استاد گرانقدر حاج کریم باریک‌بین که کپی این حکم را در اختیار روزنامه قرار دادند
سیدعبدالعظیم موسوی
شنبه 12 اسفند 1391
مکاشفات و مداخلات!
باشگاه پرورش افکار!
پوریا حاجی‌کریمی
پست الکترونیک: pouria.hajikarimi@gmail.com
شنبه 12 اسفند 1391
مشاوره در مثنوی مولوی
تهیه و تنظیم: شهلا صفرپور
سه شنبه 8 اسفند 1391
مکاشفات و مداخلات
بوی خوش نظرسنجی!
پوریا حاجی‌کریمی پست الکترونیک: pouria.hajikarimi@gmail.com
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT