مقاله
دوشنبه 26 فروردين 1392
اقتصاد تولید محور مسیر رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی
فاطمه همتی ـ سمیه نوروزی
دوشنبه 26 فروردين 1392
قانون چک
مهناز اسماعیلی ـ کارشناس ارشد مبانی فقه و حقوق
شنبه 24 فروردين 1392
«یاس کبود»
سید مهدی پرپینچی ـ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
شنبه 24 فروردين 1392
زهرا (س) مظهر حق در جایگاه اخص و ممتاز
اعظم محمدی‌ها ـ کارشناس امور پرورشی
شنبه 24 فروردين 1392
شیوه‌های صحیح مصرف داروها
ترجمه‌ی: ا. امیردیوانی
سه شنبه 20 فروردين 1392
مکاشفات و مداخلات Pouria.hajikarimi@gmail.com
وقتی همه خوابیم!
پوریا حاجی‌کریمی
سه شنبه 20 فروردين 1392
هدایت از تولد تا مرگ
محمدرضا رجائی‌پور
سه شنبه 20 فروردين 1392
عمرها و فرصت‌ها
نگارش: سیدمهدی پرپینچی
سه شنبه 20 فروردين 1392
ایستگاه
خوشبختی
به انتخاب مهتاب ملکی
يكشنبه 18 فروردين 1392
دهخدا، فردوسی دیگر ایران
فرشته پیشقدم
يكشنبه 18 فروردين 1392
نادره‌ی قرن ما «پروین اعتصامی»
اقدس پایمردی ـ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT