مقاله
يكشنبه 1 مهر 1397
حلیم‌پزان؛ آیینی دیرینه عاشورایی در شیزند
مهسا رحمانی ـ ایسنا
يكشنبه 1 مهر 1397
آیین کهن قزوینیان در عزای حسینی
محمدعلی حضرتی
سه شنبه 27 شهريور 1397
رسالت بانوان در واقعه عاشورا و جامعه امروز
ناهید همایون‌لو- کارشناس مذهبی
دوشنبه 26 شهريور 1397
بابای اتاق چهار
سما یاسری
دوشنبه 26 شهريور 1397
مرگ و روانشناسی سوگ
ایلا رضایی
دوشنبه 26 شهريور 1397
برخی خصوصیات فارسی قزوینی
علی اصغر یوسف گمرکچی پژوهشگر فرهنگ عامه
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT