مقاله
شنبه 4 تير 1401
گهواره تاریخ
سمیه رمضان ماهی
چهارشنبه 1 تير 1401
خواص درمانی خاکشیر
محمد اسکندری ـ کارشناس و پژوهشگر طب اسلامی
سه شنبه 31 خرداد 1401
تاثیر شعر و نگارش در جسم و روح آدمی!
ا. امیر دیوانی
سه شنبه 31 خرداد 1401
بررسی معایب و مزایای اشتغال زنان
زهرا طاهرزاده کارشناس علوم اجتماعی ـ پژوهشگری
يكشنبه 29 خرداد 1401
میوه اترج وخواص درمانی آن
محمد اسکندری (قزوین) کارشناس و پژوهشگر طب اسلامی و مروج خام گیاه‌خواری در استان اردیبهشت 1401
يكشنبه 29 خرداد 1401
نکوهش چاپلوسی، فرومایگی و نیرنگ بازی!
تدوین و نگارش: ا.امیر دیوانی
چهارشنبه 25 خرداد 1401
خاطرات یک کتاب‌فروش
مها دیبا
سه شنبه 24 خرداد 1401
نگاهی مختصر به هنر ایرانی اسلامی در معماری (2)
مهناز اسماعیلی ـ پژوهشگر اجتماعی و حقوقی سینا شهروان ـ کارشناس ارشد عمران
سه شنبه 24 خرداد 1401
کتیبه‌نگاری در بناهای تاریخی قزوین
محمدحسام آذربایجانی ـ دکترای پژوهش، استاد دانشگاه
دوشنبه 23 خرداد 1401
مقاله نمادشناسی و نشانه‌ها در هنر
محمد حسام آذربایجانی ـ دکترای پژوهش هنر، استاد دانشگاه
دوشنبه 23 خرداد 1401
خانه‌های محروم از پدر یا غم بی‌پدری
ترجمه‌ی: ا. امیردیوانی
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT