مقاله
سه شنبه 4 تير 1398
تقویت حافظه با حل جدول

تدوین و نگارش: ا.امیردیوانی

دوشنبه 3 تير 1398
مدیریت ‌ویترینى، آفت جوامع درحال توسعه

سارا غلامی ـ کارشناس ارشد مدیریت

يكشنبه 2 تير 1398
انگ بی‌درنگ

سارا غلامی ـ کارشناس ارشد مدیریت

يكشنبه 2 تير 1398
کوله‌پشتی سالم کدام است؟

کوثر مرادی خانه‌سری

يكشنبه 2 تير 1398
سندرم تخمدان پلی کستیک

زهرا لطفی‌پور کارشناس بهداشت  

يكشنبه 2 تير 1398
چگونه با دشمنان خود کنار بیاییم؟

ترجمه: ا ـ‌امیردیوانی

يكشنبه 2 تير 1398
مشکلات مربوط به کاهش سطح استروژن در بانوان

سمیه رمضانی ـ کارشناس ارشد مامایی

يكشنبه 2 تير 1398
فواید بهداشتی کینوا

مترجم: شیدا فروغی

شنبه 1 تير 1398
مفهوم و کارکرد المان‌های شهری

حمید نیرومند 

شنبه 1 تير 1398
نگاهی به یک کتاب
تحول خانواده در بستر مدرنیته

 دکتر سودابه خسروپور

شنبه 1 تير 1398
ارتباطات در کشورهای جهان سوم

دکتر عباس کشاورز صفیئی

کارشناس و پژوهشگر مسائل شهری
چهارشنبه 29 خرداد 1398
چگونه با فشارهای روحی تعطیلات کنار بیاییم؟!
ترجمه‌ی: ا. امیردیوانی
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT