مقاله
شنبه 27 مرداد 1397
تعدد مالکین، احیای کاروانسرای شاه قدم قزوین را با مشکل روبرو کرده است
کاروانسرای شاه قدم؛ بنایی تاریخی در آستانه فروپاشی
رضا اولادی ـ از مجموعه آثار مهم تاریخی قزوین که گردشگران به بازدید از آنها اشتیاق فراوانی نشان می‌دهند؛ کاروانسراهای متعددی است که در هسته مرکزی این شهر قرار دارند. با این حال برخی از آنها از جمله کاروانسرای گلشن معروف به «شاه قدم» به دلیل بی‌توجهی در نگهداری و حفاظت در معرض تخریب و نابودی هستند. هر چند در این میان، بناهایی هستند که چون کاروانسرای اردکانی در خیابان مولوی قزوین به همت مالکان آن در حال مرمت و باز زنده‌سازی به منظور تبدیل به هتل کاروانسرا می‌باشند.
شنبه 27 مرداد 1397
کودتای 28 مرداد و گزارش تاریخی اللهیار صالح
ناصر تکمیل همایون
دوشنبه 22 مرداد 1397
خودآگاهی زنان و تغییر اهداف زندگی
فریبا پروینیان
شنبه 20 مرداد 1397
زنان نیرومند در میدان عمل
فریبا پروینیان
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT